Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5140
Authors Casa dels Jurats
Ofici dels teixidors i dels paraires
Titles Capítols del offici de teixidors de lli
Incipit & Explicits rubr.: Capitols del offici de texidors de lli
acc.: Nouerint uniersi Quod anno anatiuitate domini Millesimo Quadringenesimo Septuagesimo Tercio die videlicet vicesima tertia mensis julii. Coram Magniffico domino locum tenente generali. Comparuerunt infrascripti discreti Guillelmus duran et Arnaldus mas supprapositi anno presenti officii textorum lini huius Ciuitatis et Regni Maioricarum et Obtulerunt seu presentarunt eidem supplicationem et capitula inferius descripta et contenta
pream.: Senyor molt magnifich. Per los discrets en Guillem duran e Arnau mas sobreposats layn present del offici de etxidors de lli … que fe hi sia dada los quals son del tenor seguent
dispositio: Pertant com tots jorns se saguex e se demostre per experiencia que les coses pessades o en temps passat ordonades han mester alguna declaracio … qui volran esser examinats hagen apagar als sobreposats vint sols partidors entre los dits sobreposats prohomens e examinadors
epíleg: Quibus quidem supplicacione et capitulis superius … cuius juramenti virtute promisserunt seruare dicta capitula ac in ipsis contenta juxta eorum seriem et tenorem
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1473
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:192-95
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5357
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2634)
Copied 1473 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols del offici de teixidors de lli, promulgat 1473
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2011-11-14