Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5139
Authors Casa dels Jurats
Ofici dels esparters
Titles Capítols de l'ofici dels esparters
Incipit & Explicits rubr.: Capitols del offici de sparters
acc.: Nouerint uniuersi Quod die veneris XXIII, mensis octobris Anno anatiuitate domini M.CCCC.LXXII. Coram Spectabili et Magnifico Locumtenente generali seu verius in sui personam honorabili Noclao berart Legum doctore (…) comparuerunt bernardus colell Martinus albaratfi suprapositi et Iohannes perera ac petrus sabater procuratores officii spartorum … et intimari fecerunt supplicationem et capitula seu ordinaciones tenoris sequentis
pream.: Ala spectabilitat de uos molt magnifich vis rey del Regna de Mallorques humilment imploren e suplican los Artezans sparters … vos placia decretar la dita confraria, e axi mateix auctoritzar los capitols deuall inserts vostra spectabla hoffici humilment implorant
dispositio: I. Primerament se hordona que tot confrara pach per caritat dos diners … e executar aquells qui contraferan dels sobrascrits capitols. Bernardus
epíleg: Quibus quidem supplicationibus et Capitulis seu ordinationibus sicut … decretum in fine cuius libet ipsorum se manu propia subscribendo. Bernardus
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1472
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:188-91
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5356
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2634)
Copied 1473 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici dels esparters, promulgat 1472
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2011-11-14