Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5138
Authors Casa dels Jurats
Ofici dels sabaters
Titles Capítols dels sabaters d'Inca
Incipit & Explicits rubr.: Capitols dels sabaters de Incha. Anno anatiuitate domini M. CCCC.LVIII. die vero lune XXVIII mensis Madii
intr.: Molt magnifich Senyor e Lochtinent Reyal. Los capitols deuall scrits alaor e gloria de nostre Senyor deu … e encara confrares del dit offici de sabaters enla dita vila de Incha sots les penes enlos dits capitols opposades e contengudes. Altissimus etc.
dispositio: E primerament es stat ordenat per los administradors dela dita confraria … sis troben en la vila sots pena de v. sous la meytat al fisch del Senyor Rey e laltre meytat la dita confraria
epíleg: Dominus locumtenens remittat prouisionem faciendam domino assessori
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1458
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes [?]
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:183-85
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5355
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2633)
Copied 1458 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols dels sabaters d'Inca, promulgat 1458
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2002-09-03