Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5136
Authors Casa dels Jurats
Titles Capitols per a l'obratge de la llana
Incipit & Explicits rubr.: Capitols per lo obratge de la lana
intr.: Los honorables Mossen P. des catlar, Mossen Jacme rossinyol Mossen Guillem des pachs Mossen Anthoni salt e Mossen Berenguer perera Sindich dels honorables Jurats dela uniuersitat dela Ciutat e Regne de Mallorques. Considerants la confusio e diffamacio en les quals son los draps ques fan en Mallorques … enteruenint decret e auctoritat del Magniffich Mossen Berenguer dolms Gouernador del dit Regne los Capitols dela forma seguent
dispositio: I. Primerament es ordenat per los dits honorables Jurats que daciauant sien elegits per aquells dos sortidors de lane los quals sien homens abonats e entenents en lart dela lana … e lo texidor qui texit laura pach de ban vint sous e aço a coneguda dels dits sobrepostas. Albertinus locum. asses.
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1425 - 1451
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Berenguer d' Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau [1456]
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:165-74
Note 16 capítols
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5353
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2632)
Copied 1459 a quo
Title(s) Casa dels Jurats, Capitols per a l'obratge de la llana, promulgat 1425 - 1451
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2002-09-03