Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5135
Authors Casa dels Jurats
Ofici dels moliners d'aigua
Titles Capítols dels moliners d'aigua
Incipit & Explicits rubr.: Capitols dels moliners de aygue. Dijous a 24 de juliol any dela natiuitat de nostre Senyor M.CCCC XXX VI
intr.: Los die e any demunt dits deuant lo molt honorable micer barenguer doms caualler conseller cacmarlench del molt alt senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques o en persona de aquell devant lo honorable micer bertomeu Alberti doctor en cascun dret, lloctinent de son honorable ssessor. Comparegueren en Jaume Sabater e Gabriel marti sobreposats del offici dels moliners de la Uniuersitat de Mallorques e presentaren aaquell los Capitols de la tenor seguent
dispositio: En nom de deu sia e dela gloriosa Verge maria, e del beneuenturat menseyner sanct bernat han ordonat los moliners lamespart de la Ciutat Mallorques … e parer sien decretats altres capitols per manteniment e conseruatio de la dita confraria del glorios sanct bernat
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1436
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Berenguer d' Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau [1456]
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:137-57
Note [aprovats per Mijavila, Regent]
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5352
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 102-VI-2 (BITECA manid 2631)
Copied 1432 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols dels moliners d'aigua, promulgat 1436
Note segueixen ordinacions que semblen del s. XVI
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2002-09-03