Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5134
Authors Casa dels Jurats
Ofici dels forners i flequers
Titles Capítols de l'ofici dels forners i dels flequers
Incipit & Explicits rubr.: Capitols per los sobreposats dels forners. Die jouis XI julii anno anatiuitate domini M.CCCC.XXX. septimo
acc.: Die et anno predictis comparuerunt in presenti curia Gubernationis Maioricarum Johannes not et Petrus Juliani suppra possiti forneriorum ciuitatis Maioricarum … dicte Gubernacionis Maioricarum supplicationem et capitula que secuntur
dispositio: Item que com entemps de mossen Olfo de proxima ladonchs Gouernador del Regna de Mallorques sia stat en un capitol prouahit e manat que tots los confrares del offici de forners e flaquers degan essers lanit de mossen sant Marçal ales completes e al sentdema al offici e al sermo … e sia tengut paguar cent sous, los quals seruescan lameytat al fisch del senyor Rey e laltre maytat ala caxa de la almoyna. bernat de lupia
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1437
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Bernat de Llupià, cavaller
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:134-36
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5351
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 102-VI-2 (BITECA manid 2631)
Copied 1432 a quo
Location in witness ff. 2 prel.-
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici dels forners i dels flequers, promulgat 1437
Incipit & Explicits tit.: [ 2 prel.] Libre de tots los Capítols fets en diversos temps del Offici dels Fforners de Mallorca
rubr.: [ 2v prel.] Taula dels Capítols
índex: Institutio de la Confraria de St. Marçal ful. 1. … Que el Sobreposat no puga esser Botiguer c. 82 f. 32
pream.: [ f. 1] E3N nom de Nostre Senyor Deu Jesuchrist e dela verge nostra Dona S. Maria e del Benauenturat mossen Sant Marçal. Los prohomens Fflaquers e fflaqueres de la Ciutat de Mallorques offiren si mateixos e prometen de fer almoyna de tota llur vida … [ f. 2] … e quels placia quey haien deuotio axi com en temps passat los Confrares ara defunets qui semblant confraria tenien han hauda per sobirana deuocio la qual hauien en nostre Senyor Deu Jesuchrist e en la Verge Madona S. Maria mare sua e en lo dit Benauenturat Mossen S. Marçal
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2011-11-14