Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5133
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Armand Puig i Tàrrech
Title Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia
Source El text. Lectures i història
Place / Publisher Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - Associació Bíblica de Catalunya
Date / Location 2001: pp. 107-231
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 12-26
Source of Data for Works texid 1054 Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 1051 Desconegut, Bíblia de València (tr. Desconegut), traduït 1360 a quo [?]
texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 2059 Johannes, Evangeli segons sant Joan (Jn 12,1-14,23) (tr. Desconegut), traduït 1280 [?] - 1310 [?]
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1061 MS: London: British Library, Egerton 1526. Marc, 1465-10-29. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1063 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 2. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 2745 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 3. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 2746 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 4. 1441 - 1460. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1060 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 5. Antoni Satorra, 1471-08-08. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
Record Status Created 2003-06-26
Updated 2011-04-04