Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5132
Authors Casa dels Jurats
Ofici dels teixidors i dels paraires
Titles Capítols dels peraires i teixidors
Incipit & Explicits rubr.: Die VIII mensis septembris anno natiuitatis domini M CCCC. XXXII
acc.: Die et anno predictis. Existente in aula maris Castri Regii Ciuitatis maioricarum multum honorabili viro domino Johanne de faro milite consiliario serenissimi domini Regis locumtenente multum honorabilis prouidi viri domini berengarii de ulnis militis eiusdem domini Regis consiliarii, gubernatorisque regni Maioricarum, ante ipsius prouidenciam comparuerunt discreti Gabriel cladera et Gregorius scarp suprapositi, et ei obtulerunt capitula huiusmodi seriei
tit.: Capitols fets e ordonats en be e utilitat del offici dels perayres e del collegi daquells
intr.: Los honorables en Jacme de galiana donzell pere net Andreu rossinyol ciutadans, pere darbocies Guillem matheu mercaders e barthomeu bramona perayre Jurats lany present … licencia e auctoritat e consentiment del honorable lochtinent de Gouernador ordonaren los capitols dauall scrits, e raquirents en pere burgues Marti scarp Miquel Macia perayres
dispositio: Primo que la guarda se haia vendre la nit acustumada per los sobreposats, e clauari ab daltres promens bons e amichs … Item que tots los damunt dits capitols sien exequtats enla forma e manera contenguda enlos capitols antichs del dit offici
epíleg: Quibus quidem capitulis oblatis dicti soprapositi verbo suplicauerunt … Mandans ipsa juxta eorum tenorem teneri et obseruari necnon illa continuari in libro suplicationum huius Curie pro habenda memoria in futurum
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1432
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Berenguer d' Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau [1456]
Promulgador: Joan de Faro, cavaller
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:123-27
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5349
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 102-VI-2 (BITECA manid 2631)
Copied 1432 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols dels peraires i teixidors, promulgat 1432
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2011-11-14