Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5131
City and Library Alzira Arxiu Municipal
Collection: Call number Còdex especials: 00/4
Copied Alzira: 1344 a quo - 1540 (ad quem)

External description
References (most recent first) Tractat a: Lairón Plà (2001), Libre de diverses statuts e ordenacions fets per lo Consell de la vila de Algezira

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12574
Location in volume ff. 1-121v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11370
Desconegut. Establiments i estatus de la Vila d'Alzira
Language català
Date escrit 1344 a quo - 1540
Incipits & explicits in MS rubr.: Libre de diuerses statuts e ordenacions fets per lo | Consell dela vila de Algezira en los dies e anys | deius scrits
intr.: [ 1r] [p]3Ridie mensiis decembris anno domjnj Millesimo Trecentesimo Qua|dragesimo Quarto. los establjments e statuts deius scrits | foren feits e ordenats per los honrats Justicia Jurats Con|sellers capdemesters e prohomens dela vila de Algezira Consell | ajustat segons que es acostumat enla dita vila general | consell aplegat
tit.: Que algu no gos prestar sobre penyores | a seruent o missatge o Catiu de Alcu | ne a fill que sia en poder de son pare o de | mare
text: [p]3rimerament los damunt dits Justicia jurats (…) e ordenaren que alcun | hom strany o prjuat de qualque condicio ley o stament sia no | gos prestar sobre penyores … [ 121v] … que qualsevol persona qeu trobara porchs alguns en lurs cases o pocesions fent mal e dany puixa matar aquells sens esser tengut a pena alguna
Note Conté capítols del mostassaf?

Text transcrit a partir del facsímil del primer foli i del text editat per Lairón.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12575
Location in volume ff. 159v-175v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11370
Desconegut. Establiments i estatus de la Vila d'Alzira
Language català
Date escrit 1344 a quo - 1540
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159v] La capitulacio infraseguent es del regiment dels officis | dela insigne villa de Alzira la qual es manada aci re|gistrar (…) enlany Mil cccc Setanta finjnt en Setanta hu | lo qual registre se feu lo primer dia de Maig any predit (…) del Scrjua dela dita vila
intr.: In dei nomjne. Pateat vnjuersis … tenorem qui seguitor, continencia
text: [ 160r] Primerament statuhim e ordenam que sia feta una capça la qual sia intitulada capça de justicia … [ 175v] … que sien tengudes e inviolablament observades en la dita vila de la dita vespra de Sant Miquel avant per los temps dessus dits
subscr.: Que acta fuerunt in villa Algezire … et aliis pluribus in dicto consilio residentibus in multitudine copiosa
Note Text transcrit a partir del facsímil del primer foli i del text editat per Lairón.
Record Status Created 2015-12-10