Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5128
Authors Casa dels Jurats
Ofici dels sastres
Titles Capítols de l'ofici de sastre
Incipit & Explicits rubr.: Capitols del offici de sastre
intr.: Dimarts a XXVI de octobre del any dela natiuitat de nostre senyor M.CCCCXXVIII deuant lo honorable mossen berenguer dolms caualler e conseller del senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques personalment stant en lo pati del Castell Reyal de Mallorques comparegueren en Johan ledo e Matheu marcus sastres sobreposats lany present del offici dels sastres … E supplicaren (…) volgues lohar auctoritzar e emologar e daquiauant aquells fertenir e seruar sots les penes en aquells contengudes la enor dels quals es aytal com se sagueix
dispositio: Primo que totes les ordinacions e capitols demont contenguts e aaquells quis faran deaquiauant per tot lo offici … e no aquells qui cosiran o viuran de custures intitulant se custurers e no pas sastres
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1428
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Berenguer d' Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau [1456]
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:95-99
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5345
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2630)
Copied 1428 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici de sastre, promulgat 1428
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2002-09-03