Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5124
Authors Casa dels Jurats
Confraria dels hortolans
Titles Capítols de la confraria dels hortolans
Incipit & Explicits pream.: Cum dicti jurati orte Ciuitatis Maioricarum presentassent dicto honorabili Gubernatori (…) consessit eis die sabbati quarta die mensis junii nostro a natiuitate domini Millessimo CCC. sexegessimo secundo capitula infrascripta (…) … quod ego dictus notarius fieri feci per Petrum Johannis scriptorem priuatum presentis curie die et anno pro proximis scriptis
intr.: Molt honorable Mossenyer en bernat de tous Gouernador general del Regna de Mallorques placia ala vostra prouidencia atorgar als ortolans … E en lo libre de la uostra Cort son registrats
dispositio: Primerament que si algun dels dits confrares cessara pagar per tres termens continuats … sien pagades ala dita almoyna vi libres de cera ola ualor aquella
Date / Place compilat Ciutat de Mallorca 1362
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Bernat de Tous, polític
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:73-75
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5344
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2626)
Copied 1362 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols de la confraria dels hortolans, compilat 1362
References Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:73-75
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2002-09-03