Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5123
Authors Casa dels Jurats
Confraria dels hortolans
Titles Capítols de la confraria dels hortolans
Incipit & Explicits rubr.: Capitols del a confraria dels hortolans
pream.: Die sabbati XIX junii anno a natiuitate domini M.CC.LX. primo. Cum Guillelmus riera et bernardus sintes Jurati orte Ciuitatis Maioricarum presentassent honorabili bernardo de tous militi consiliario serenissimi domini nostri Aragonie et Maioricarum Regis ac Gubernatori generali Regni Maioricarum supplicationem et capitula … Tenor vero predicte suplicationis et dictorum capitolorum exhiminatorum et correctorum sequitur sub hiis verbis
intr.: Ala acustumada prouidencia e sauiesa de vos honorable Mossenyer en bernat de tous caualler conseller del molt alt senyor nostra Rey.E per aquell Gouernador general del Regna de Mallorques soppllegan humilment los Jurats e promens dela orta de la Ciutat de mallorques … vos placia veura e regonexer los seguents capitols e aquells examinar e examinats confermar, si ala vostre sauiesa apperan justs e raonables
dispositio: I. Primerament que lo sortolans dela Ciutat de Mallorques puguen comansar e fer confraria del benuyrat Mossenyer sent Anthoni de vianes … Item que lo honrat veguer dela Ciutat de Mallorques sia tengut de fer exequir e complir ço que es contengut en los dits capitols tot veguada que per los dits Jurats dela orta raquest na sera. E sens, ell, o missatge seu nos pugua destrenyer forsadament
Date / Place compilat Ciutat de Mallorca 1361
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Bernat de Tous, polític
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:67-73
Note divuit capítols
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5343
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2625)
Copied 1361 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols de la confraria dels hortolans, compilat 1361
References Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:67-73
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2002-09-03