Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5122
Authors Casa dels Jurats
Ofici del mestre de guaita
Titles Capítols sobre la guaita
Incipit & Explicits rubr.: Que la guayta de la ciutat fassen los prohomens de la ciutat
text: Atorgam encara e donam a uos e per tots temps establim que la guayta de la ciuatt de Malorques facen e sien tenguts de fer los prohomens … Enos nels nostres successors, ne ueguer ne altres officials nostres, aquela guayta a alcu ne a alcuns no donem ne uenam ne donar ne uendre no puscam, ne uos aytambe aquela dar ne uendre no puscats
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1273
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5341
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2624)
Copied 1273 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols sobre la guaita, promulgat 1273
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2002-09-03