Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5121
Authors Casa dels Jurats
Ofici del mestre de guaita
Titles Capítols de l'ofici de mestre de guaita
Incipit & Explicits rubr.: Capitols del offici de Mestre de guayte
dispositio: Primo con fos ordinat que lo senyor, o dona de sclaus moros o turchs ffessen aportar als dits sclaus en la cama hun anell de fferro de pes de quatre liures … Item que tot tauerner, o tauernera no gos prestar ganiuet ab punta als catius que seran en lo celler, o tauerna ahon lo dit tauerner. o tauernera vendran vi sots pena de v sous applicadors en lo modo, o fforma dels altres Capitols. Montanyans. Item que los demunt dits capitols duren abeniplacit dels magniffichs Jurats. Aluaro unis. Montanyans
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1480
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
References (most recent first) Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:53-55
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2800
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2623)
Copied 1451 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1480
ID no. of Witness 2 cnum 10205
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 64 (BITECA manid 2847)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1700
Location in witness ff. 23v-24v
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1480
Incipit & Explicits rubr.: [ 23v] Capitols del offici de mestre de guayta est originale jn libro [ratllat a partir d'aquí] extre ordinatio domus vniversitatis sub die Martis nona mensis nouembris M cccc l.xxx Jn fol. 261
dispositio: Primo com fos ordinat que lo señor é dona de sclaus moros é turchs fessen aportar als dits sclaus en la cama vn anell de ferro de pes de quatre lliures … [ 24v] … enlo modo o forma dels altres capitols
escat.: Jtem que los demunt dits capitols uien [?] á beneplacit dels Magnifichs Jurats
Note al marge de la rúbrica hom afegí posteriorment per substituir el que està tatxat “den St. Pere fol. 196 pag. 2”. Segueix un text en llatí posterior amb lletra maldestra
Record Status Created 2002-09-03
Updated 2002-09-03