Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5120
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number lat. 4671A | Antic 4828 Regius
Copied 1301 - 1400

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-193
Page Layout 2 columnes (ff. 1-11v)
1 columnes (ff. 12-35 (Usatges))
3 columnes (ff. 4r (a tres, a dos i a una columna), a tres columnes: 189v-190r)
Hand gòtica diverses mans
Pictorial elements Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració filigranada senzilla
Calderons destacats (la reproducció no ens permet verificar-ne el color)
Other features Reclams: horitzontals centrats i decorats (al Usatges)
Reclams: horitzontals, sota la segona columna, decorats (a la resta del volum)
Pautat: tipus senzill per a una columna, correspon amb el 13 de Derolez (als Usatges)
Pautat: tipus senzill per a dues columnes, correspon amb el 43 de Derolez (resta dels textos)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (a tot el volum)
Condition foliació antiga en xifres romanes a l'angle superior extern que arriba fins al f. .c.xlvj., a partir del 147 segueix en aràbigs i és de mà posterior. Són en blanc els folis de guardes i els ff. 6r-v, 35v, 120v, 124r-125v, 136v-137v, 156v, 188v i 193v
Previous owners (oldest first) Jean-Baptiste Colbert, Marqués de Seigneleay
Note segells a tinta de la biblioteca real al peu del f. 1.

Als ff. 1ra-4vb hi ha un calendari i altres textos astrològics en llatí, que acaben amb les dates de pasqua des de l'any 1322 fins al 1340. Als ff. 4va-5ra es copien Jo 1, 1-14, Luc 11, 27-28, Mc 16, 14-15 i Mt 4, 18-19. A la columna següent hi ha un breu text en català afegit posteriorment, però en època medieval, amb la rúbrica en llatí, on s'aplica a un cas puntual un dels usatges.

Als ff. 7ra-9vb es copien uns anals en llatí; als ff. 6ra-11va hi ha una taula de privilegis de Barcelona i altra documentació jurídica en català, al f. 12, a una columna, comença el text dels Usatges en llatí fins el f. 35; continuen al f. 36 les Constitucions de Catalunya, en llatí, a dues columnes, fins el f. 70vb. Als ff. 71ra-74rb es copia el De batalla en català. Segueixen diversos textos legals (privilegis, corts, etc.) en llatí o en llatí i català (ff. 170va-174rb).

Al f. 193r una anotació en català de mà posterior.

Volum descrit a partir d'una reproducció on no figuren els folis de guarda finals.

Anotacions marginals en llatí
Internet http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90768248.r=4671a.langES vist 2015-03-09

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12513
Location in volume f. 5rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
Incipits & explicits in MS text: Con ad audiencia mja nouellament | sia peruengut que aytals coses et ct. son estades transportades a uos sens forma [?] | he consentiment del senyor rey seyer alodiari deles dites coses Em [?] per amor dayso yo volent empararar les dites coses per | auctoritat he vigor del vsage de bar|salona qui comensa / si quis suum feudum … que durant la dita empara dels ditz | bens nj dels fuytz daquels neus entra|metatz nj mj en aquels no torbetz. dat.
Note rúbrica en llatí, text en català; el cas plantejat es resol a partir de l'aplicació de l'usatge “Si quis suum feudum”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12512
Location in volume f. 5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11329
Desconegut. Taula per al còmput de la Pasqua (any 1339)
Language català
Date compilat 1339 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: E2naquesta taula es lo compte de la pascha E deuets saber quela | letra .M. en les cases dejos senyalades scrita. significa .Martz | ela letra .A. en les dites cases sccrita. significa Abril. … cor tostempts la trobarets per aquest compte | del comenssament tro ala fi del mon / e deuetz saber quel any .M.ccc.xxxix. fo pas|cha en la primera cas daquesta taula la hon ha nombre .de .xxviij. de Martz | epux seguitz la cas dela dita taula la i.a apres laltra ala ma dreta.
tit.: anno domino M.º .ccc.º | xxx viiij.
text: .M. | .xxxviij. … .A. | xij.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12507
Location in volume ff. 71-74
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12515
Location in volume ff. 170vb-174ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1619
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Cort (València)
Language català
Date celebració 1301
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 170vb] I2acobus dei gracia Rex Aragonum … Comes | bar|chinone
salutatio: dilecto suo .Petro Arnaldi de cer|uaria … Salutem et di|leccionem
intr.: Litteris et capitulis jnfra|scriptis a vobis petro arnaldj de cer|uaria vicario … quorum capitulorum tenor | talis est.
pream.: Aquests ordonaments | dauall escrits han tractats e ordo|nats en Petr Arnau de ceruera veguer de | barchinona … sia feta la sua | volentat axi com a ell placia
dispositio: Primerament ordonaren que tots | los auocats sien examinats e que | nagu no gos auocar qui no sie | examjnat … [ 174ra] … E qui | les dites coses jurar no volra no sia | reebut en les dites corts a jutgar | ne auocar tro que age jurat. | Atorga ho lo senyor Rey e vol e ma|na que aso e totes les altres coses da|munt dites sien tengudes e ferma|ment obseruades
execució: Jgitur cum … jurjum execuptor
datatio: Datum valentiae .xiiij.º kalendas Madij Anno | domini .Mo .ccc.º primo
Record Status Created 2015-01-27
Updated 2016-11-30