Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5118
Authors Ofici del Mostassaf
Titles Llibre del mostassaf de Vic
Llibre de mostassaferia
Date / Place compilat 1366 - 1597
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject Vic
DRET
MERCATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5335
City, library, collection & call number Vic: Arxiu Municipal, Mostassaf (BITECA manid 2617)
Copied Vic: para Ramon Coromina, 1511-10-22 (nota f. Iv de guardes)
Location in witness ff. i-xxxiijv
Title(s) Ofici del Mostassaf, Llibre del mostassaf de Vic, compilat 1366 - 1597
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Aci deius es continuat lo priuelegi del Mostasaf
text: E15n nom de deu sia conaguda que nos Enpere per la gracia de deu Rey de Arago de valencia de Malorque de Cerdenya de Corsegua Compte de Barçalona de Rosello ede Sardanya considerant com olt mes se sguarde aladignitat real cerca la vtilitat publica guardar e es cosa deguda la sua autoritat real prestar ensemps e vn consentiment ço es que com per part dels conçellers procuradors e promens dela vniuersitat de Cascuna partida dela Ciutat de vich a nosaltres sia ab gran instancia suplicat que per bon stament dela dita Ciutat edels habitants de aquella atorguar deguessem que offici de Mostasaph sia de qui avant en … [ xxxiijv] … e pena de sexante sous partidors com damunt es dit sens alguna gracia e merçe
Note la primera caplletra tenia destinat un petit espai a la caixa, gairebé quadrat, de tres unitats de pauta, però se n'executà una inicial de grans dimensions aprofitant el marge del foli. A partir del f. xxxiiij segueixen disposicioins posteriors
Record Status Created 2002-07-02
Updated 2012-07-19