Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5116
Authors Desconegut
Titles Cerimonial dels consellers
Date / Place escrit 1496
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Vic
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 5332
City, library, collection & call number Vic: Arxiu Municipal, Cerimonial dels consellers (còpia incompleta) (BITECA manid 2615)
Copied Vic: 1476
Location in witness ff. 1-[?]
Title(s) Desconegut, Cerimonial dels consellers, escrit 1496
Incipit & Explicits text: [ 1] per orde les altres amonestant djts jurats que stant en lo consell … [ [?]] … dela plaça vella e vnes leudas la Jnstitucio es en poder del discretn a […] de
Condition acèfal
Note comença amb el text que a l'original es trova al f. ivv i arriba fins al f. xxxxiiir; al verso del darrer foli una disposició de les ordinacions referent al conseller en cap: “Lo consaller en cap es administrador ensemps ab lo Canonge mes antich dela Seu (…) es en poder del discret en Jaume Vall notarj publich de Vich es ab testament fet (…)”, adicions posteriors
ID no. of Witness 2 cnum 5331
City, library, collection & call number Vic: Arxiu Municipal, Cerimonial dels consellers (original) (BITECA manid 2614)
Copied Vic: para Antoni de Vila, 1496-07-31 ad quem
Location in witness ff. 2 prel. - 9v prel. + ii-xxxxiijv
Title(s) Desconegut, Cerimonial dels consellers, escrit 1496
Incipit & Explicits tit.: [ 2 prel.] Ihs. Rubricha del present libra de serimonias
índex: Com los consellers son tenguts a seruar [corregit] jurament e homenatge en cartes .ij. … [ 9v prel.] … de mossen franceshc terrades lo conseller en cap fins en cartes xxxxiiij
text: [ ii] E2 primerament son tenguts seruar lo jurament e homanatge … [ xxxxiijv] … en poder del discret en
Condition incomplet
Record Status Created 2002-06-27