Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5116
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 110 | Antic 20-40-2 (avui desapareguda del volum) | Antic 4/4
Title of volume OFICIA | VARIA | MSS ( al llom a tinta a l'altura del teixell)
Copied 1481 ? - 1499 ? (catàleg i Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes)
1475 - 1499 (tipus de lletra)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 73 folis: III (folis de guardes moderns) + 1-66 + I (possible foli de guarda de la relligadura anterior, numerat amb el número 67) + III (folis de guardes moderns)
Collation 14/5 23t1/5 314 410 514 610
Page Layout 1 columnes (a tot el volum, llevat del f. 59r)
19 línies (f. 27r i a tot el volum)
Size relligadura 218 × 159 mm (pla anterior)
pàgina 210 × 151 mm (f. 27r)
caixa 155 × 85 mm (f. 27r)
Hand itàlica (a tot el volum)
Watermark cercle amb croissant, antena i creu (al cos del volum) (semblant a Briquet 5259 doc. 1532-1538, també s'assemblaria a BITECA filigranes 006006 doc. 1502 amb la creu més desenvolupada i sense inscripció al centre, el motiu d'aquest manuscrit té característiques pròpies)
custòdia (als ff. 66 i 67, on només es veu la part inferior) (Gayoso Carreira 233 doc. 1793 fabricada a Capellades per Francesc Romaní)
Pictorial elements Calderons en vermell davant les rúbriques (ff. 55r-59r)
Caplletres: les principals són de 6 UP en vermell i negre i amb decoració filigranada en color de contrast; les secundàries són de dues UP i no tenen decoració (a tot el volum)
Caplletra habitada amb una au a l'interior i decoració geomètrica complementaria (al f. 19v)
Caplletra miniada amb decoració geomètrica i antropomòrfica grotesca (al f. 18v)
Caplletra amb decoració en grisalla (al f. 26r)
Rúbriques en vermell (a tot el volum)
Orles cobreixen les quatre parts amb decoracions geomètriques i vegetals en ocre sèpia i en marró i blau clar respectivament (f. 1r i 19v)
Il·lustració imatge de Santa Eulàlia, en colors ocres, marrons i vermells (al f. 12v)
Altres: abreviatures de les cites bíbliques o de les parts dels oficis en vermell
Other features Justificació: a punta de carbó, amb línies de guia per als renglons
Pautat: la major part dels folis segueix l'esquema senzill, tipus Derolez 13, llevat del f. 42r que segueix el 35 i el f. 59r que segueix el tipus 43 (com el 13, però a dues columnes)
Perforacions: no es veuen, probablement han desaparegut en guillotinar-se els marges
Reclams: només trobem de foli o de pàgina (quan una paraula no s'acaba de copiar a la darrera línia del recte s'escriu el que manca a sota), sempre en posició horitzontal i sota la paraula inacabada (ff. 28r, 30r, 34r, etc.)
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia de la pauta en blanc, llevat alguns folis amb rúbrica (47v, 50r, 26v, ect.)
Condition volum sotmès a una restauració molt interventiva que afecta la major part dels folis, molt afectats per bibliòfags especialment a les zones pròximes al llom i per la corrosió de la tinta (zona de caplletres i il·lustracions). Volum també afectat per taques d'humitat i de brutícia i amb alguns folis rascats amb el que sembla una punta de ploma. Diposa d'una foliació moderna en xifres aràbigues a llapis situada a l'angle superior extern dels folis, sense errades. Del f. 66 només roman el terç superior, la resta ha estat refet amb afegit de paper de la mateixa classe que el de les guardes anteriors a la darrera restauració, ja que comparteix filigrana amb el f. 67. Segueix al f. 67 un que sembla de guardes més antigues, probablement probablement de la relligadura anterior a l'actual. Els ff. 66-67 van ser afegits després de la confecció del volum. Els folis 8 i 9 estan enganxats, cosa que no permet afirmar si formaven bifoli originalment amb els ff. 2 i 1 respectivament, tot i que és ben probable
Binding restaurada en època contemporània, concretament en la segona meitat del segle XX, ja que el catàleg de Miquel Rosell és de l’any 1958 i no en fa esment. Les dues cobertes són de pergamí sobre cartró fort, amb bon estat de conservació, tant el llom com les cobertes. De cada una de les cobertes surt una tira de pell a l’altura del centre que serveixen per tancar el manuscrit per mitjà d’un nus, fruit, també, de la restauració. A la part superior i inferior del llom, als costats, sobresurten dues tires de pell que formen part dels nervis. A l’interior conté tres guardes de paper contemporànies a la relligadura a l’inici i altres tres al final del llibre. No conté cap més tipus de decoració a excepció del títol i les dues signatures apuntades anteriorment. El tall avui dia no està tintat, però algunes pàgines tenen restes de pintura vermella que fan pensar que possiblement hagués estat tintat de vermell. Igualment, es troba en bon estat de conservació
Previous owners (oldest first) Monestir de les jerònimes ?
References (most recent first) Tractat a: Burguera Puigserver (2014-07), Estudi codicològic del manuscrit 110 de la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Descrit per: Burguera Puigserver (2014), Inspecció personal
Facsímil: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2009-14)
Tractat a: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:90-2, 105-6, 117
Tractat a: Gayoso Carreira (1994), Historia del papel en España 3 , n. 233
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:139-41
Note entre el primer i el segun quadern pot mancar-ne un altre plec.

La filigrana de les guardes també s'ha localitzat a les guardes del ms. BUB 164. La presència d'aquest paper a les guardes demostra que l'obra ja es trobava a Catalunya al s. XVIII i que hauria sobert una primera rstauració en aquell moment, sense que poguem confirmar si la relligadura actual correspongui a aquesta intervenció o a una restauració posterior.

El volum conté: 1) l'ofici Presentationis Virginis Mariae ff. 1-7v; 2) Epitaphium Sanctae Paulae acèfal ff. 8-12; 3) Officium Sancte Eulalie ff. 12-19; 4) Officium Transfixionis domini nostris Ihesu Christi ff. 19r-25v; 5) Officium Transfigurationis domini nostri Ihesu Christi ff. 25v-31; 6) Officium Sancte Anne ff. 31v-38; 7) Officium Sancti Hieronimi ff. 38-42v; 8) Officium undecim mille virginum ff. 42v-47v; 9) Officium Angeli custodis ff. 47v-54r; 10) l'obra en català Cerimònies del divendres sant ff. 54v-64r; 11) Officium Sancti Antoni ff. 64-67r. Segons J. M. Miquel aquesta darrera obra formaria part de l'anterior, però es troben clarament separades per una rúbrica i tenen contingut diferent. Altrament a l'Inventario se situa entre la tercera i quarta obres Transfixionis V. Marie, que actualment no es troba al volum i que és impossible que es copiés entre els oficis de santa Paula i santa Eulàlia, car la rúbrica de la quarta obra es troba al mateix foli on acaba la tercera. Una opció alternativa seria que aquesta obra hagués estat en el quadern perdut, entre els plecs primer i segon del volum, esmentat anteriorment, que Miquel va veure i que ara no conservem
Internet http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/oficis-de-sants/visor/ vist 2014-07-12

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12457
Location in volume ff. 54v-64
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11302
Desconegut. Cerimònies del divendres sant
Language català
Date compilat 1477 ? - 1500 ?
Title(s) in witness Cerimonies del divendres sanct del present orde
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54v] Assi comensen les cerimo|nies del diuendres sanct | del present orde
text: A7 Les vespres noy ha | de nostra dona. no | sien fetes prostations | ni preces. ni nengu|na comemoratio. La | oracio es respice … E les octaves | de St michael de setembre [f. 60 fi del text català]… et | prescibus aduinemur. per dominum nostrum Iesuchristi | est.
Record Status Created 2014-07-12
Updated 2014-07-12