Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5115
Authors Desconegut
Titles Ordinacions de la Ciutat de Vic
Date / Place compilat 1453 - 1529-05-23 ad quem (darrera disposició antiga datada)
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5330
City, library, collection & call number Vic: Arxiu Municipal, Còpia d'ordinacions (BITECA manid 2613)
Copied Vic: 1602-04-24 a quo (disposició del f. lxv)
Location in witness ff. I + i-[lxiv]
Title(s) Desconegut, Ordinacions de la Ciutat de Vic, compilat 1453 - 1529-05-23 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ I] Rubrica deles Imposicions dela ciutat de Vich, scrites y continuades en Lo present libre
índex: fol. 1 Tabba dela Imposicio deles carns mortes fol.. j. … fol. 63. com se han de lleuar les lleudes fol. lxiij
tit.: [ i] Tabba dels drets éó jmpositjons de La Ciutat de Vich. segons que als set del mes de Mars any mjl Quatre cents Sinquanta tres se determjna se lleuassen y culljssen a Taula. Tabba de la jmposicio de les cars mortes
text: Primerament ordenarem que algu o alguns carnicers ne altres qualseuol persones no gosen ne [.]resumesquen talla o fer tallar ne vendrer à carniceria o en altra manera … [ lxivv] … Jtem altra mesura de sal que te vna amosta
Note segueixen disposicions posteriors; abans del f. lviii es transcriuen ordinacions de diverses dates, però pel que sembla totes elles medievals
Record Status Created 2002-06-27
Updated 2002-06-27