Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5113
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: leg. 1588, exp. núm. 15
Copied 1340 ca. (J. Riera)
1301 - 1350 (J. Riera)
1301 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1564

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli (mides)
Leaf Analysis f.: 1
Collation 11
Page Layout 2 columnes (fragment)
38 línies (fragment)
Size pàgina 314/301 × 41/37 mm (fragment) (mides aproximades)
caixa 212 × 45 mm (fragment)
Hand gòtica molt acurada (fragment)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Tocs de color vermell en algunes majúscules
Calderons alternen blau i vermell
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: no es distingueix clarament la seva disposició, però sembla la pauta senzilla per a dues columnes; amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: no és possible saber si hi havia perforacions, en tot cas es trobarien a prop dels marges del foli
Condition Petit fragment tallat verticalment, conserva una columna de cada una de les parts del bifoli. Serveix d'escativana a uns plecs del liber tradens
Binding Trobareu la descripció completa del liber tradens al MANID 5145
Previous owners (oldest first) Barcelona: Inquisició
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 5145 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Relligat amb manid 5146 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5145 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5146 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Relligat amb manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
Relligat amb manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Descrit per: Casanellas (2015), “Versiones bíblicas catalanas e Inquisición: fragmentos de biblias catalanas encontrados entre la documentación inquisitorial conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid”, III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: novas fronteiras (Alcalá de Henares, junho de 2015) (Anais Eletrônicos 2015) [en línia] 11-12
Tractat a: Riera i Sans (2013-09), “Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola”, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya 70
Descrit per: Riera i Sans et al. (2012-01), Inspecció personal
Note Fragments conservats dins de processos de la Inquisició procedents de Barcelona, en curs d’estudi i edició per Pere Casanellas. Reforç de les pp. 235-247

Trobareu la descripció completa del liber tradens al MANID 5145.


Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12447
Location in volume f. 1ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11291
Mattheus. Evangeli segons Mateu (10:14-11:25)
Language català
Date traduït 1340 ad quem ?
Incipits & explicits in MS text I: [ 1ra] […]d | […]e | […]de | […]o? | […]re | […]-im | […]s | […]a | […] si | […]ie | […]n | […]als… [expl.] or | […] [a]xi | […]ei | […]o | […]th | […]chs | […]t que | […]que
text II: [ 1rb] part carn situat després del f. 247, es llegeix capgirat] no sia sabut. […] | uos deits ho en […] | reyla predicats […] |nat. de les cas[…] | aquels qui a[…] | no poden au[…] | ment aquel qu[…] | anima en m[…] |mateys duas […] | dels no cau e[…] | pare e nos e to[…] | cap son nom […] | paor que uo[s…] | auçels … la sua anima per […] | reeb uos mi r[…] | aquel qui ma t[…] | en no de prop[…] |pheta. e qui […] | aura guardon | […]
text III: [ 1va] part pèl, situat després del f. 247, es llegeix capgirat] quetz menors | […] discipol. ue | […] no perdra son lo-guer (fa escaleta) | […] .ix. (vermell) | […] complides a | […] xij. discipols | […] ssen predicar per | […] han confos … es aque de quj | […] met lo meu | […]ara qui endre| […] tu ¶ verament | […]euat entre los | […]r de ihoan babtista | […] celestial es | […] temps de iohan | […] regne celesti
text IV: [ 1vb] a[…] | i[…] | t[…] | pro[…] |r[…] … p[…] | a[…] | si[…] | se[…] | fo[…] |n[…] | t[…]
Condition fragment
Note No transcrivim altres parts del fragment perquè només són visibles unes poques lletres de cada línia.
Record Status Created 2014-04-21
Updated 2022-03-25