Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5113
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: leg. 1588, exp. núm. 15
Copied 1340 ca. (J. Riera)
1301 - 1350 (J. Riera)
1301 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1564

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli (mides)
Leaf Analysis f.: 1
Collation 11
Page Layout 2 columnes (fragment)
38 línies (fragment)
Size pàgina 314/301 × 41/37 mm (fragment) (mides aproximades)
caixa 212 × 45 mm (fragment)
Hand gòtica molt acurada (fragment)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Tocs de color vermell en algunes majúscules
Calderons alternen blau i vermell
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: no es distingueix clarament la seva disposició, però sembla la pauta senzilla per a dues columnes; amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: no és possible saber si hi havia perforacions, en tot cas es trobarien a prop dels marges del foli
Condition Petit fragment tallat verticalment, conserva una columna de cada una de les parts del bifoli. Serveix d'escativana a uns plecs del liber tradens
Binding Trobareu la descripció completa del liber tradens al MANID 5145
Previous owners (oldest first) Tribunal de la Inquisició de Barcelona
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 5145 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Relligat amb manid 5146 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5145 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5146 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), INQUISICIÓN,MPD.527. 1350? - 1400?. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Relligat amb manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
manid 5115 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1301 - 1350. Paulus, Epistola ad Hebraeos (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?].
Relligat amb manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
manid 5114 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 15. 1320 ca. Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301? - 1320?.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Descrit per: Casanellas (2015), “Versiones bíblicas catalanas e Inquisición: fragmentos de biblias catalanas encontrados entre la documentación inquisitorial conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid”, III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: novas fronteiras (Alcalá de Henares, junho de 2015) (Anais Eletrônicos 2015) [en línia] 11-12
Tractat a: Riera i Sans (2013-09), “Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola”, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya 70
Descrit per: Riera i Sans et al. (2012-01), Inspecció personal
Note Fragments conservats dins de processos de la Inquisició procedents de Barcelona, en curs d’estudi i edició per Pere Casanellas. Reforç de les pp. 235-247

Trobareu la descripció completa del liber tradens al MANID 5145.


Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12447
Location in volume f. 1ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11291
Mattheus. Evangeli segons Mateu (10:14-11:25)
Language català
Date traduït 1340 ad quem ?
Incipits & explicits in MS text I: [ 1ra] […]d | […]e | […]de | […]o? | […]re | […]-im | […]s | […]a | […] si | […]ie | […]n | […]als… [expl.] or | […] [a]xi | […]ei | […]o | […]th | […]chs | […]t que | […]que
text II: [ 1rb] part carn situat després del f. 247, es llegeix capgirat] no sia sabut. […] | uos deits ho en […] | reyla predicats […] |nat. de les cas[…] | aquels qui a[…] | no poden au[…] | ment aquel qu[…] | anima en m[…] |mateys duas […] | dels no cau e[…] | pare e nos e to[…] | cap son nom […] | paor que uo[s…] | auçels … la sua anima per […] | reeb uos mi r[…] | aquel qui ma t[…] | en no de prop[…] |pheta. e qui […] | aura guardon | […]
text III: [ 1va] part pèl, situat després del f. 247, es llegeix capgirat] quetz menors | […] discipol. ue | […] no perdra son lo-guer (fa escaleta) | […] .ix. (vermell) | […] complides a | […] xij. discipols | […] ssen predicar per | […] han confos … es aque de quj | […] met lo meu | […]ara qui endre| […] tu ¶ verament | […]euat entre los | […]r de ihoan babtista | […] celestial es | […] temps de iohan | […] regne celesti
text IV: [ 1vb] a[…] | i[…] | t[…] | pro[…] |r[…] … p[…] | a[…] | si[…] | se[…] | fo[…] |n[…] | t[…]
Condition fragment
Note No transcrivim altres parts del fragment perquè només són visibles unes poques lletres de cada línia.
Record Status Created 2014-04-21
Updated 2022-03-25