Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5111
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: leg. 1588, exp. núm. 2 | Antic legajo 9? nº 116?
Title of volume Processo sobre la fiança que hizo Felipo | Galiano mercader vezino de Barcelona | dela persona del maestro Nofre Jordan ( . 1 del liber tradens)
Copied 1401 - 1500 (J. Riera 2013)
1425 - 1450 (V. Beltran i T. Martínez Romero 2012)
1351 - 1400 (A. Soler 2012)
Barcelona (liber tradens): 1553 - 1557 (per diversos escrivans)
Madrid (liber tradens): 1553 - 1557 (per diversos escrivans)

External description
Writing surface Pergamí
Leaf Analysis f.: 1 (fragment)
Collation 11
Page Layout 2 columnes (fragment)
Size pàgina 48 × 175 mm (aprox. fragment)
pàgina 55 × 272 mm (Casanellas)
caixa × mm
caixa -- × 175 mm (Casanellas)
columna -- × 80 mm (fragment)
intercolumni × 13 mm (aprox. fragment)
Hand gòtica molt acurada (fragment)
itàlica diverses mans del s. XVI (liber tradens)
Pictorial elements Rúbriques en vermell (al fragment)
Caplletres: probablement en vermell i blau com el que s’albira al f. 1ra, amb una caplletra de 4 UP molt deteriorada (al fragment)
Altres: el liber tradens no té cap mena de decoració
Other features Disposició del pergamí als quaderns: PCCC segons la disposició actual del fragment
Justificació: l’estat del fragment no permet proporcionar informació sobre la pauta ni sobre cap altre element codicològic
Condition En molt mal estat, fragment emprat per a la protecció exterior d’un quadern (escativana), menut, esquinçat i arrugat. L’escriptura està molt esvaïda. Aparentment es tracta d’una tira de l’interior d’un foli tallada horitzontalment (no seria de la part superior ni de l'inferior). El liber tradens no té una foliació general, tot i que alguna de les seves parts està numerada
Binding no en té
Previous owners (oldest first) Tribunal de la Inquisició de Barcelona
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Part del mateix manuscrit que manid 5105 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), Inquisición, MPD.469. 1401 - 1500. Desconegut, Biblia AT: Salms (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?].
manid 5105 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), Inquisición, MPD.469. 1401 - 1500. Desconegut, Biblia AT: Salms (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?].
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Descrit per: Riera i Sans (2013-09), “Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola”, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya 69-70
Descrit per: Riera i Sans et al. (2012-01), Inspecció personal
Note Fragments conservats dins de processos de la Inquisició procedents de Barcelona, en curs d’estudi i edició per Pere Casanellas. Els cinc fragments localitzats formarien part del mateix NT.

Prenem de Casanellas la informació relativa a les mides, per no forçar més el fragment ni comprometre'n la seva conservació. Hem demanat a l'Arxiu que l’intervingui per tal que es pugui llegir el text (30/11/2017).

El liber tradens està format per documents de paper i algun de pergamí.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12445
Location in volume f. 1ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11422
Desconegut. Bíblia AT: Esdres (6,22-7,5; 7,18-21; 8,8-14; 8,27-30) (Casanellas)
Language català
Date traduït 1351 ? - 1400 ?
Incipits & explicits in MS text I: [ 1ra] [….] | mans […] en la ob[ra] […] | […] irael. [tít.] .vii. [inc. text] E4 [… despres de] aquestes paraul[es] […] | reg[e] de artars […] | esras fill de sar[…] f[ill] […] [la resta és il·legible]
text II: [ 1rb] […] | […]s en lo esguard […] | […] les coses deles quals […] … […] cosa demanara de uosaltres […] | […]sens [.]ga […]
text III: [ 1va] […] mens. Dels fills de e[..]ad . ioana fill de e[…] … […] ab ells .lxx. homens[…]
text IV: [ 1vb] […] lo argent […] | […] al senyor deu dels pares uetlats […] … […] les families de ierusalem e en [..] tresor […]
Condition fragment
Note En molt mal estat. A penes són llegibles algunes paraules.
Record Status Created 2014-04-21
Updated 2024-05-16