Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5110
Authors Desconegut
Titles Dins los cels hon habitau
Set goigs celestials de la gloriosa verge Maria
Incipit & Explicits text: Dins los cels hon habitau … ab tant clara companyia
Date / Place escrit 1500 - 1530 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7^ 7^ 7^ 7^ 7 7ï 7 7ï: ababcdcd
References (most recent first) Amades et al. (1946-48), Els goigs 1:24
Serra-Baldó (1936), “Els goigs de la Verge Maria en l'antiga poesia catalana”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 15-18 (ed. ref.)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5324
City, library, collection & call number Cambridge: Trinity College Library, R.14.17 (BITECA manid 1324)
Copied València: Lluís Palau, 1502 a quo - 1504 (Martos (2008))
Location in witness ff. 89-90v
Title(s) Desconegut, Dins los cels hon habitau, escrit 1500 - 1530 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 89] Christi nomine Jesu jnuocato
rubr.: Los set goigs celestials dela gloriosa verge maria los quals ella matexa reuela al benauenturat sant thomas de quanturia archebisbe els dehia a tots jorns E son de tanta virtut que aquell qui quiscun dia los dira apareix li la Verge maria el aconsola en la sua fi
rubr.: Entrada
text: Dins los cels hon habitau | excellent verge maria | de set goigs vos alegrau | ab tant clara companyia … [ 90v] … Vostre fill ver deu pregau | que cantem ab alegria | aquests goigs on reposau | ab tant clara companyia
nota: Senyor glorios fill de deu viu qui la beatissima / e gloriossima [sic] verge maria mare tua has alegrada en lo cel de perpetus / e benauenturats goigs : atorgants misericordiossissim senyor que per los merits / e continus prechs de aquella aconseguisquam salut / e prosperitat de cors / e de pensa / e siam benauenturadament portats als teus goigs / e seus qui ab lo pare / e lesperit sant vius / e regnes deu per totstemps amen
Poetic Stanza 1 x 4, 7 x 8, 2 x 4
Note transcrit per una mà del s. XVI, diferent de la de Lluís Palau. De les dues darreres cobles, la penúltima va precedida de la rúbrica “Tornada”, i la darrera de “Vers”. Cadascun dels goigs ocupa una de les set octaves, cadascuna de les quals és precedida per una rúbrica: des de “Primer” fins a “Sete”
Record Status Created 2002-05-16
Updated 2008-05-08