Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5108
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: leg. 1591, exp. núm. 15
Title of volume Proceso contra Fadrique de Cabrera, gobernador del Vizcondando de Bas, por proceder contra ministros del Santo Oficio. 1567 ( liber tradens: anotació moderna al foli de paper que precedeix al lligall)
Copied 1351 - 1370 (J. Riera)
1351 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1387 - 1410 (V. Beltran 2012, època de Joan I o Martí I)
1330 - 1400 (A. Soler 2012)
1567

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli (per la dimensió vertical)
Leaf Analysis ff.: 3
Page Layout 2 columnes
no es pot precisar el n
m. de línies per columna línies
Size pàgina 320 × 220 mm (f. 1) (liber tradens)
pàgina 320/216 × 42 mm (fragment 1 reforç als ff. 47-67)
pàgina 310 × 50 mm (frag. 2 reforç ff. 68-80)
pàgina 300 × 50 mm (frag. 3 reforç exterior llom)
caixa 242 × 46 mm (fragment 1 reforç als ff. 47-67)
caixa 246 × 12 mm (frag. 2 reforç ff. 68-80)
caixa 224 × 50 mm (frag. 3 reforç exterior llom)
Pictorial elements Rúbriques restes d’una rúbrica en tinta vermella, visible però no llegible a la part superior del tercer fragment
Tocs de color vermell en algunes majúscules visibles als tres fragments
Other features Justificació: al primer fragment no es veu cap línia. Al segon les línies verticals semblen fetes amb una punta que no deixa color, poc marcada, i les horitzontals amb una punta marronosa o bé amb tinta, també poc visibles
Pautat: segurament es tracta del pautat senzill per a dues columnes, amb les línies de guia fonamentals que arriben fins als marges; sense línies de guia per als renglons.
Perforacions: rodones i menudes, situades als angles de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: al segon fragment l’escriptura penja de la primera línia de la pauta; al primer no es pot saber, perquè no es veu la línia
Condition es tracta de tres tires, una de les quals serveix de reforç al llom del lligall; el primer fragment (reforç exterior ff. 45-67) presenta el pergamí CPPC i el segon (reforç exterior ff. 68-80) PCCP. És possible la lectura dels dos fragments que serveixen com a reforç exterior dels quadern, però està molt deteriorat el que es troba com a reforç del llom
Binding el liber tradens està format per diversos quaderns de paper, actualment sense relligadura
Previous owners (oldest first) Tribunal de la Inquisició de Barcelona
Associated persons Altres el procès del liber tradens tracta sobre Fadrique de Cabrera, Governador del Bas
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Part del mateix manuscrit que manid 5107 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1586, exp. núm. 1. 1351 - 1370. Mattheus, Evangeli segons Mateu (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?].
manid 5107 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1586, exp. núm. 1. 1351 - 1370. Mattheus, Evangeli segons Mateu (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?].
Part del mateix manuscrit que manid 5106 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1592, exp. núm. 18. 1351 - 1370. Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400.
manid 5106 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1592, exp. núm. 18. 1351 - 1370. Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza et al. (2017), Inspecció personal
Tractat a: Casanellas (2015), “Versiones bíblicas catalanas e Inquisición: fragmentos de biblias catalanas encontrados entre la documentación inquisitorial conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid”, III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: novas fronteiras (Alcalá de Henares, junho de 2015) (Anais Eletrônicos 2015) [en línia] 9-10
Tractat a: Riera i Sans (2013-09), “Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola”, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya 69-70
Descrit per: Riera i Sans et al. (2012-01), Inspecció personal
Note Fragments de pergamí conservats dins de processos de la Inquisició procedents de Barcelona, en curs d’estudi i edició per Pere Casanellas. Els cinc fragments localitzats formarien part del mateix NT.

El liber tradens conté documents en paper.

El manuscrit tenia uns marges molt amplis per tal de poder fer encabir les informacions dels Canons d’Eusebi.

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12613
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11415
Desconegut. Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (22:21-23:10/11 ?)
Language català
Date traduït 1351 - 1400
Condition fragment
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12441
Location in volume f. 1
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11414
Paulus. Biblia Novum Testamentum: Epistola ad Corinthios I (4,11-5,1; 5,2-12)
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text I: [ 1r] […] hora hauem soferta fam || e set | […] Nos soffrem batimens || de grans … […]tre les altres gens […] || si al | […]s entre vosaltres qui y […] ||au ab
text II: [ 1v] la muyl||er de don pare. Euos e[…] | rebels e || no hauets plorat per aque[…] … bador || ne ab aytal no deu hom […] | meniar […] || […] Een que son yo de jutye […]
Condition fragment
Note Es tracta de dos fragments verticals del mateix foli. Assenyalem amb dues || él pas d’una de les escativanes a l’altra.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12635
Location in volume f. 2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11431
Desconegut. Bíblia NT. Fets dels Apòstols (Ac. 22-21-23:11)
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 2v] […] diuerses nacio[…] | […]ficat entre […] | […] purs le[…] | […] desol[…] | […]ntre […] | […]nents a […] | […] Coma […] … […] El tribun ac te[….] […]a vegada que sant P[…] | […]ans & car el auja lig[…] | […] laltre iorn el uol […] | […]uen los jueus edesl[…] | […] preueres venguessen & […] | […]ena fores sant Paul & m[…] | […] [lo] poble
Condition fragment
Note Aquest fragment es troba en molt mal estat (PCCP) i es poden llegir amb dificultat només algunes línies que transcrivim de la part del verso.
Record Status Created 2014-04-21
Updated 2019-02-09