Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5107
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: leg. 1586, exp. núm. 1 | Antic Leg. 1º Nº 1
Title of volume Jaime Salas - Falsedad en documento público 1560 ( a la carpeta de paper)
Barcelona 1560. Criminal. Leg. 1º Nº 1 | Proceso por appropiacion de Jayme Sala notario | vecino de Perpinan familiar del santo officio de Barçelona ( al f. 1)
Copied 1351 - 1370 (J. Riera)
1387 - 1410 (segons V. Beltran 2012, època de Joan I o Martí I)
1330 - 1400 (A. Soler 2012)
1351 ? - 1400 ? (J. A. Iglesias-Fonseca)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis f.: 1 (fragment)
Collation 11 (restes d'un bifoli). No analitzem l’estructura del liber tradens
Page Layout 1 columnes (conservada al fragment)
33 línies (fragment)
Size pàgina 320 × 220 mm (liber tradens)
pàgina 297 × 110 mm (aprox. fragment)
caixa 235 × -- mm (fragment)
columna 235 × 55 mm (aprox. fragment)
Hand gòtica molt acurada (fragment)
cursiva del s. XVI (liber tradens)
Pictorial elements Rúbriques en vermell (al fragment)
Caplletres: en blau i vermell, alternant, amb decoració filiforme en el color de contrast senzilla (al fragment)
Calderons no es veuen (al fragment)
Altres: les anotacions del marge que corresponen als cànons d’Eusebi de Cesarea estan en tinta vermella (al fragment)
Altres: sense cap mena de decoració (al liber tradens)
Other features Disposició del pergamí als quaderns: PCCP segons està actualment relligat el fragment
Justificació: al fragment no és possible identificar-la en el seu estat actual, però no sembla tenir línies de guia per als renglon
Justificació: al liber tradens no hi ha cap mena de pauta marcada
Perforacions: no n'hem vist restes
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Condition El fragment es trobava en mal estat per la seva condició de reforç exterior del plec: arrugat i amb esquinços. El servei de restauració ha intervingut separant el fragment del lligall, consolidant-lo i estirant-lo. Es conserva: f. 1ra (sols el marge esquerre amb els cànons d’Eusebi); f. 1vb (sols el marge dret amb els cànons d’Eusebi); f. 2ra (columna amb text bíblic i, al marge dret, cànons d’Eusebi); f. 2vb (columna amb text bíblic i, al marge dret, cànons d’Eusebi).
Binding Actualment el lligall no té cap mena de relligadura, es conserva protegit per un bifoli de paper
Previous owners (oldest first) Tribunal de la Inquisició de Barcelona
Associated persons Altres el procés del liber tradens tracta sobre Jaime Salas (Floruit 1560)
Associated Texts Conté als marges dels Evangelis sinòptics texid 11421 Eusebius Pamphili Caesariensis, Bisbe de Cesarea, Cànons cronològics, escrit 339 ad quem llatí
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Part del mateix manuscrit que manid 5108 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1591, exp. núm. 15. 1351 - 1370. Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400.
manid 5108 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1591, exp. núm. 15. 1351 - 1370. Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400.
Part del mateix manuscrit que manid 5106 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1592, exp. núm. 18. 1351 - 1370. Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400.
manid 5106 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1592, exp. núm. 18. 1351 - 1370. Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Descrit per: Casanellas (2015), “Versiones bíblicas catalanas e Inquisición: fragmentos de biblias catalanas encontrados entre la documentación inquisitorial conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid”, III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: novas fronteiras (Alcalá de Henares, junho de 2015) (Anais Eletrônicos 2015) [en línia] 9
Tractat a: Riera i Sans (2013-09), “Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola”, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya 69-70
Descrit per: Riera i Sans et al. (2012-01), Inspecció personal
Note Fragments conservats dins de processos de la Inquisició procedents de Barcelona, en curs d’estudi i edició per Pere Casanellas. Els cinc fragments localitzats formarien part del mateix NT.

El manuscrit tenia uns marges amplis per tal de poder fer encabir les informacions dels Canons d'Eusebi.

El liber tradens fou copiat a Barcelona per al Tribunal de la Inquisició, 1560 a quo, sobre paper, lleugerament desgastat, especialment als marges i afectat per la corrosió de la tinta. Al marge inferior de la cara exterior, invertides, es veuen anotacions posteriors.

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12440
Location in volume f. 1ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11412
Mattheus. Evangeli segons Mateu (27,66, 28,1-13 (Evangeli inc. i cànons)) (Casanellas)
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] [ra] ab les gardes .xxviij. | E2 quan fo complit lo ues[…]| te que comensa a resplandir | maria magdalena … [ 1vb] … moneda dis[…..]moneda disent Digats que […] | vengueren de nuyt e emblaren lo uos
Condition fragment
Note Fragment. Es conserva només part d’aquesta columna de l’evangeli, acompanyada dels Cànons: [inc. f. 1ra] .M.t ccclij. | mr. ccxxxj. | lu. cccxxxvj […] [expl. 1ra] .M.t cccliiij. | mr. ccxxxiij. | lu. cccxxxviij. | Mt. ccclv. [inc. f. 1va] Mt.cccxx. | mr. cc. | lu. cccij. | Jo. clxxvii[j] | Mt. cccxxj […] [expl. f. 1ra] lu .cccxj. | jo. clxxxviij | Mt. cccxxv[ij]. De Mt 27:11-24:54-62 només es conserven els Cànons d’Eusebi copiats al marge.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12612
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11413
Marcus. Biblia NT: Evangelium secundum Marcus (1:1-7)
Language llatí
Date traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Condition fragment
Note Amb els cànons d'Eusebi i el text incomplet per manca de material (Riera 2013: 69-70).
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12633
Location in volume f. 2vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11428
Desconegut. Pròleg de l'Evangeli segons sant Marc
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 2vb] […]ar el fo puys bisbe dalexandria | qual es obs que hom encerque cascu | per ço que hom ho sapia e que hom des | […] dela uengeli ensi matex e que homen | […] a de la lig ensi matex e entendra | […] en la carnde nostre senyor … […]ets esperança de bon loguer per | […] daço. Car sel qui planta que ho | […] un. Mas deu dona lo creximent
Condition fragment
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12634
Location in volume f. 2vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11429
Marcus. Evangeli segons Marc (Mc 1:1-7 (evangeli i cànons)) (Casanellas)
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2vb] [l]os auengelis de sant March euan[…]
text: […]sament del sant euangeli de ihesu | […]l de deu axi con es escrit al libre | […]ohan Vet te que yo trametre lo meu |[…]o meu missatge … […] peccats E Johan era uestit de pels | […]ra cint d[u]na correge entorn sa | […]aua vna herba que ha nom lengos | […] atge e presichaua disent Pus fo
Condition fragment
Note Fragment, amb els Cànons d’Eusebi copiats al marge: [inc. f. 2vb] Mt. cccxl | vj. | mr. ccxxv | lu. cccxxx. [expl.] mr. ccxxix. | .Mt. cclj.
Record Status Created 2014-04-21
Updated 2023-12-22