Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5105
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Inquisición: Inquisición, MPD.469 | Antic Inquisición, 1592, exp. núm. 28
Copied 1401 - 1500 (J. Riera 2013)
1425 - 1450 (V. Beltran, T. Martínez Romero 2012)
1351 - 1400 (A. Soler 2012)
1301 - 1400 (PARES (verificar))
1560

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 2
Collation 12
Page Layout 2 columnes
51 línies (f. ccxxj)
Size pàgina 310 × 224/286 mm (ff. 1 i 2)
caixa 271 × 178 mm (f. ccxxj)
columna 271 × 80 mm (f. ccxxj)
intercolumni × 18 mm (f. ccxxj)
Hand gòtica de forma, centrada al rengló
Pictorial elements Caplletres: principals alternen blau i vermell, amb decoració filigranada en el color de contrast de 4UP
Caplletres: secundàries són de la mateixa factura però ocupen poc més d’una UP
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: es tracta de la pauta més comuna per a text a dues columnes (esquema 43 de Derolez), però al f. ccxxj es veu una línia vertical suplementària al marge exterior de la segona columna de 5 mm d’amplada, que potser també estava als altres marges, on no es veu. La justificació ha estat traçada aparentment a punta de plom fosca, tant les línies fonamentals de la justificació com les línies de guia per als renglons, que no travessen l’intercolumni
Perforacions: l’estat de conservació no permet distinguir la presència de perforacions
Signatures: les condicions del fragment no permeten saber si en tenia o no
Reclams: les condicions del fragment no permeten saber si en tenia o no
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Condition restes d’un bifoli que no és l’interior del quadern, s’ha perdut un fragment a la part inferior i un altre a la part exterior de l’actual f. 1 (abans f. ccxxi). Entre els dos folis del bifoli conservat hi falta un bifoli (corresponent als folis 219 i 220). La part exterior del bifoli està força deteriorada i bona part del text és molt difícil de llegir
Binding no en té; un cop separat del liber tradens (Visita del inquisidor Gaspar Cervantes de Gaete al Tribunal de la Inquisición de Barcelona), es conserva dins d’una funda plàstica protectora
Previous owners (oldest first) Tribunal de la Inquisició de Barcelona
Associated persons Altres Gaspar Cervantes de Gaete, inquisidor
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Part del mateix manuscrit que manid 5111 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 2. 1401 - 1500. Desconegut, Bíblia AT: Esdres, traduït 1351? - 1400?.
manid 5111 MS: Madrid: Archivo Histórico Nacional (AHN) (Inquisición), leg. 1588, exp. núm. 2. 1401 - 1500. Desconegut, Bíblia AT: Esdres, traduït 1351? - 1400?.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2018), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Descrit per: Casanellas (2015), “Versiones bíblicas catalanas e Inquisición: fragmentos de biblias catalanas encontrados entre la documentación inquisitorial conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid”, III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: novas fronteiras (Alcalá de Henares, junho de 2015) (Anais Eletrônicos 2015) [en línia] 16-17
Tractat a: Moreno (2014), Inspecció personal
Tractat a: Riera i Sans (2013-09), “Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola”, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya 69
Descrit per: Casanellas (2012), Informació personal
Descrit per: Riera i Sans (2011), Inspecció personal
Note Es tracta d’un bifoli que fou reaprofitat per servir de coberta a un procés de 1570 (Riera 2013: 69). Ha estat retirat del volum i es conserva sota la nova signatura. Pergamí de molt bona qualitat.

Al marge superior de l’actual f. 1 es veuen a contrallum les restes d’una anotació que fa referència a la visita inquisitorial a Barcelona; és el mateix text que hom llegeix capgirat al f. ccxxxiv “Visita dela Jnquisicion | debarcelona que hizo | El Jnquisidor ceruantes”. Altra mà, una mica més avall afegí “El Doctor Salas”. Al centre d’aquest mateix foli hom anotà en vertical i a tinta “Fol. 28” (era l’exp. 28) i més avall una altra mà dibuixà un perfil masculí amb barba damunt de “Banco Real” i unes majúscules formant columna. Al f. 1va hi ha al final dues línies ratllades en vermell, y a la columna següent, lín. 8 de l’escriptura s’empra la mateixa forma de tatxar en vermell per eliminar les mots “senyor senyor” que el copista ha repetit per error (ha copiat la paraula tres vegades en lloc d’una, com correspondia), això fa pensar que les línies ratllades al peu de la columna anterior també ho foren per esmenar un error del copista.

Per ajustar el bifoli a les mides del volum que protegia es va retallar la part inferior. Guiant-nos per la posició de les perforacions que servien per cosir els quaderns, creiem que originalment podria mesurar uns 380 mm d'alçada.

No hi ha consens sobre la datació d’aquesta còpia; en la seva primera avaluació J. Riera el datava ca. 1380 (1360-1390), però més endavant (2013) proposà datar-lo al s. XV. J. Riera assenyalà a P. Casanellas les semblances de la lletra amb BdC ms. 9242 (fragments de Mc i Lc), que Bohigas data del s. XV. A. Soler, el 2012, proposà la segona meitat del s. XIV (o fins mitjan s. XIV), basant-se especialment en la decoració de les caplletres.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12437
Location in volume f. 1ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3603
Desconegut. Biblia AT: Salms (14,1-17,43 acèfal i incomplet)
Language català
Date traduït 1351 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness Fragment del llibre dels Salms (PARES)
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1ra] […] Del titol inscripcio a ell dauid .xv.e
text: C4Onserua me domine … [ 1vb] … ells axi com pols | dauant la faç del uent: axi com lo[…]
Condition fragment
Note L’inici del f. 1ra està molt deteriorat, les primeres 12 línies gairebé no es llegeixen (contenen diverses inicials secundàries: 1Q, 2Q, 4N, 6A, 8Q, 11Q; a la lín. 13 es llegeix la rúbrica: “Del titol inscripcio a ell dauid .xv.e | C4Onserua me domine”. El f. 1ra acaba amb dues línies i mitja (al costat de la inicial) que no es llegeixen bé. La rúbrica correspon al salm 17 “D4Jlligam te domine fortitudo […] mea”. El copista va ratllar en vermell les dues darreres línies del f. 1va.

Edició i estudi en preparació per Jaume Riera.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12438
Location in volume f. 2ra-vb
f. ccxxjra-vb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3603
Desconegut. Biblia AT: Salms (28,5-33,3 acèfal i incomplet)
Language català
Date traduït 1351 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ ccxxjra] ueu del senyor trencant los cedres re[?]|[…]cara lo senyor los cedres de liban | E esmenuara a ells axi com uedell | […] amat dels
tit.: Psalm de dauid com muda la sua | cara dauant abimelech. e dexa a ell e | anassen xxxiij [ ccxxjvb]
text: B4Enedicam dominum in omni tenpore. B[…]
Condition fragment
References (most recent first) Editor: Riera i Sans (2018), Edició en preparació
Note Les darreres línies del fragment no es llegeixen.

Record Status Created 2014-04-19
Updated 2022-02-25