Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5104
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number M 928 | Antic 92-1-25
Title of volume Procés de les olives ( f. III prel. s/n)
Copied 1701 - 1800 (Martos)

External description
Writing surface Paper
Format 8au (Martos)
Leaf Analysis ff.: III s/n + 1-138 + XIV s/n
Page Layout 19/21 línies
Size pàgina 152 × 192 mm
caixa 125 × 70 mm (primera i darrera obres)
caixa 125 × 50 mm (segona obra)
Pictorial elements Altres: sense decoració
Condition foliat a llapis; els dos primers folis, els catorze final i el f. 131v són en blanc
Binding en pergamí
History of volume Adquirit per donació 1834-09-06 a quo - 1835-05-24 ad quem
Previous owners (oldest first) Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Còpia de manid 2062 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
References (most recent first) Descrit per: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra 31-6

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12434
Location in volume ff. III s/n prel. + 1-57v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1534
Bernat Fenollar, Prevere. Procés de les olives
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Procés de les olives
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Procés de les olives
Joan Moreno. Procés de les olives
Baltasar Portell. Procés de les olives
Síndic del comú dels Peixcadors: Lo. Procés de les olives
Language català
Date escrit 1495 - 1496 ca.
Incipits & explicits in MS tit.: [ III s/n prel.] Procés de les olives
rubr.: Demana lo reverent mosen | Fenollar al honrrat y dis|cret en Joan Moreno
text: De vos y de mi, lo temps assegura … [ 57v] … Deo gratias
colofó: Fon estampat lo presenet llibre en Va|lencia en casa de Joan de ARcos, a | les espatles del estudi general | Any 1561
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12435
Location in volume ff. 57v-131
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1568
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Considerant quant dignament
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57v] Somni de Joan Joan
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12436
Location in volume ff. 132-138
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2060
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Estant de repos, vetlaua ma pensa
Language català
Date escrit 1489 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 132] La brama dels llauradors | del orta de Valencia, con|tra lo Venerable mossen | Bernat Fenollar Prebe|re. Hordenada per lo | magnifich mossen | Jaume Gaçull cavaller [ 138]
Record Status Created 2014-04-14
Updated 2014-04-14