Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5103
City and Library Napoli Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele III
Collection: Call number XXII.158 | Antic 97 Stipo 3
Title of volume CATALA ( a tinta al pla anterior)
Libro catalano ( f. II)
Spirituale in lingua catalana ( al f. 151 del Notamento fet per Nunzio Scoppa en 1867)
Copied 1401 - 1450 (fitxa catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: V + 1-86 + IV (fol. mod.)
ff.: V + I-LXXXV + 1 + VI (fol. antiga)
Collation 115 2-416 520 62 (catàleg)
Size pàgina 211 × 142 mm (f. 1) (catàleg)
Hand gòtica rodona (catàleg)
Watermark sirena (ff. IV/III) (catàleg)
cap de brau amb figura semblant a una ballesta entre les banyes (ff. 9/6) (catàleg)
Pictorial elements Caplletres: senzilles (catàleg)
Il·lustració dofí saltant sobre el mar a tinta (fet per una mà posterior en un bocí de paper enganxat a l’interior de la coberta)
Other features Pautat: assenyala només les línies fonamentals de la justificació (catàleg)
Reclams: horitzontals centrats (catàleg)
Condition guardes de pergamí i paper, les primeres amb un text en francès copiat a dues columnes (ff. I, IX), la resta de les guardes són de paper. El manuscrit conserva la foliació antiga en xifres romanes i el f. 86 és en blanc
Binding 1426-1475, espanyola (catàleg), fusta amb el llom de pell, conserva dos tancadors de pell decorada en sec i tanques metàl·liques
History of volume Adquirit 1924
Previous owners (oldest first) Christoforo Loysio Florentino (exlibris f. 85v)
Napoli: Basilica di San Paolo Maggiore
Napoli: Museo Nazionale della Certosa di San Martino
Associated persons Nom de Gaspar Vendrell (damunt dels versos castellans una nota de finals del s. XV esmenta a Mateu Vendrell i Gaspar Vendrell)
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2014-06-09), BITECABlog: Novetats de BITECA / Novedades de BITECA
Tractat a: Casanova (2010), “La traducció d’Antoni Canals del Pater Noster, Ave Maria i Salve Regina: edició crítica a partir d’un nou manuscrit”, Revista de Filologia Románica 378
Descrit per: Manus-online. Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane (2007)
Catalogat a: Mazzatinti et al. (1890-1990), Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia 30:113-4
Note anotacions marginals i interliniars a la segona part del manuscrit i manícules a tinta. Una altra mà ha afegit el títol al f. 36v. La nota que precedeix els versos castellans (“Pareseme nostra vida | del nasser fasta la fin | como hun salto de dolfin | sin sperar revenida”) ha estat identificada al catàleg com referent a la confecció material del volum: “Copositum [sic] per Matteum Vendrell et renovatum per me Gasparem Vendrell filium suum”. Tenim documentat a un Mateu Vendrell com a mercader que finançà entre altres l'edició del Memorial del pecador remut i la de la versió catalana de la Visión delectable
Internet http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=15426

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12430
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1857
Pseudo-Bonaventura. Exposició del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Salve Regina
Language català
Date traduït 1395 a quo - 1406-04-15 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: Pare Nostre
prol.: Al molt honorable mossen Pere dArtes cavaller maestre racional del senyor rey en Marti frare Anthoni Canals … que null temps sien seperats de lur amor e gracia. Amen
rubr.: Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum
text I: O sobirana clementia ineffable dignitat e benignitat … la qual nos vulles atorgar tu qui est beneventurat per secula seculorum amen
rubr.: Ave Maria Gratia Plena Deus Tecum
text II: A tu senyor Deu meu faç aquellas gracias que puch de la pregonesa de les mies entramenes … Ali tot lo hom es fet virginal tot sant tot divinal e oblida si mateix solament contemplant la mara ab lo fill e lo fill ab la mara
text III: A saludar la beneventurada verge gloriosa primerament devem considerar la su amagnitud e granesa … O clement e piadosa o dolça Verge Maria prega lo teu car fill per nos quens do daça la sua gracia e della la sua gloria. Amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12431
Location in volume ff. 36-85v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1855
Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona. Sol·liloquis (?)
Language català
Date traduït 1390 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness Soliloquiorum, f. 16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 36] Soliloquiorum
text: Coneguet senyor deu conexedor meu coneguet virtut de la mia anima … [ 85v] … fas renovellar axi com aquila tots los meos amys
colofó: Tota gloria tota lahor tota virtut tota sauiesa tota magnificentia tota beatitud tota clementia sia a deu lo pare a al fill e al Sant Spirit Amen ffiat ffiat ffiat Deo Gratias
Note segons el catàleg es tracta d’una traducció diferent de la de l’Archiginnasio de Bologna, car els incipits varien
Record Status Created 2014-04-01
Updated 2017-07-13