Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5098
Authors Desconegut
Titles Puix que rosa molt suau
Incipit & Explicits text: Puix que rosa molt suau … aquells goigs de laltra vida
Date / Place escrit 1450 [?] - 1536 ad quem (edició)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7 7ï 7 7ï: ababcdcd
References (most recent first) Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:60-61 (ed. ref.)
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:231-234 (ed. parcial)
Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster
Subject RELIGIÓ
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 9550
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 854 (BITECA manid 1268)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 166v-169v
Title(s) Desconegut, Puix que rosa molt suau, escrit 1450 [?] - 1536 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 166v] Cobles del psaltirj o roser dela jntemerada verge marja per contemplar .xve. mjsterjs dela sua sagrada vida djent lo psaltjrj / o roser
rubr.: Cobla
text: Pusque rosa molt suau | Deu mon fill ma elegida | lo psaltjrjm presentau | E djent lo contemplau | qujnze actes de ma vida … [ 169v] … Mara de deu pus regnau | En lo çell tant ffauorjda | lo psaltjrjm acceptau | hi del fill vos jmpetrau | aquels gojgs delaltra vida
Poetic Stanza 1 x 5, 5 x 8, 1 x 9, 7 x 8, 1 x 9, 1 x 8, 1 x 4, 1 x 5
Note els dos darrers versos de les octaves i de l'estrofa de quatre versos coincideixen amb els vv. 3 i 5 de la cobla inicial, mentre que el final de les estrofes de 9 versos es correspon amb els vv. 3-5 de la cobla inicial. Són aquests aspectes els que provoquen alguna divergència entre la versificació d'aquesta còpia i la dels altres testimonis conservats. Cada estrofa va prededida d'una rúbrica, i la penúltima i l'última de “Tornada” i “Oracio” respectivament
ID no. of Witness 2 cnum 5204
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 14-2-7 (10) (BITECA manid 2351)
Imprint València: Duran Salvanyach, 1535-02-27
Location in witness ff. [b vij] - c ij
Title(s) Desconegut, Puix que rosa molt suau, escrit 1450 [?] - 1536 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [b vij]] Cobles del psaltiri : o roser dela intemerada verge maria per contemplar quinze misteris dela sua sagrada vida dient lo psaltiri o roser
text: Puix que rosa molt suau | deu mon fill ma elegida … [ c ij] … Y del fill vos impetrau | Aquells goig de laltra vida
Poetic Form cobles
Poetic Stanza 1 x 5, 5 x 7, 1 x 9, 4 x 7, 1 x 9, 3 x 7, 1 x 9, 2 x 5
Note les cobles de set versos duen al final “etc” i les de nou versos es clouen amb els vv. 4-5, del refrany; cada cobla va precedida d'una rúbrica, les dues darreres de “Tornada” i “Endreça e oracio”
ID no. of Witness 3 cnum 7411
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 6-VI-39 (BITECA manid 2695)
Imprint València: 1546
Location in witness ff. [b vij]v - c ijv
Title(s) Desconegut, Puix que rosa molt suau, escrit 1450 [?] - 1536 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [b vij]v] Cobles del psaltiri o roser dela intemerada verge Maria per contemplar quinze mysteris dela sua sagrada vida dient lo Psaltiri o roser
text: Puix que rosa molt suau | Deu mon fill ma elegida | Lo psaltirim presentau … [ c ijv] … Lo Psaltiri acceptau | Y del fill vos impetrau | Aquells goigs de laltra vida. | Fin
Poetic Stanza 1 x 5, 15 x 7, 2 x 5
Note cada cobla és encapçalada per una rúbrica
Record Status Created 2002-03-06
Updated 2008-05-09