Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5094
Authors Desconegut
Titles O gran sacerdot humil y benigne
Incipit & Explicits text: O gran sacerdot humil y benigne … que vos la'ns podeu de Deu recaptar
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Foulché-Delbosc et al. (2008), “Puix sou sacerdot y bisbe tan digne [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 62 , n. 0h.48 (60:8)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 21 (ed. ref.)
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8365
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3 (BITECA manid 1328)
Copied València: Miquel Ortigues, 1491 - 1500 (Miquel i Planas)
1451 - 1475 (Beltran)
Location in witness ff. 11v-12
Title(s) Desconegut… O gran sacerdot humil y benigne, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 11v] Oracio
text: O gran sacerdot / humil y benigne … [ 12] … que vos laus podeu / de deu recaptar | Amen
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2002-03-06
Updated 2008-10-27