Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5092
Authors Desconegut
Titles Puix molt vos plau lo presentar
Ave Maria
Incipit & Explicits text: Puix molt vos plau lo presentar | de les saluts que us va portar … per que pugam ser collocats | en Paradis
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers, Oracions
Metrics 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd..
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 71-72
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 39-40 , n. x (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:490
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:234-235
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich [h iijv - h iiijv]
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Subject RELIGIÓ
PREGÀRIES
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5198
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness ff. c iijra-rb
Title(s) Desconegut, Puix molt vos plau lo presentar, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ c iijra] La aue Maria
text: Puix molt vos plau lo presentar | de le saluts queus va portar … [ c iijrb] … per que pugam ser collocats | en Paradis. | AMEN
Poetic Stanza 47 vv.
Record Status Created 2002-03-04
Updated 2011-04-04