Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5091
Authors Desconegut
Titles O Déu immens de Israel
Pater noster
Incipit & Explicits text: O Deu immens de Israel | qui habitau alt en lo cel … y a vos, Senyor beneyt, lohar | sens fi. Amen
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers, Oracions
Metrics 8 8 4 8 4 8 4 8…: aabbccdd…
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 68-70
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 38-39 , n. ix (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:489-490
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich [h iij]r-v
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Subject RELIGIÓ
PREGÀRIES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5197
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness f. c ijva-vb
Title(s) Desconegut, O Déu immens de Israel, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ c ijva] Lo pater noster
text: O2 Deu inmens de israel | qui habitau alt en lo cel … [ c ijvb] … y a vos senyor beneyt lohar | sens fi Amen
Poetic Stanza 55 vv.
Record Status Created 2002-03-04
Updated 2011-04-04