Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5089
City and Library Wien Österreichisches Staatsarchiv
Collection: Call number Handschriften: Handschrift Blau 401 | Antic HS B 401 | Antic 102 | Antic B147bis
Title of volume ORDINATIONS SOBRE LO REGIMENT DE TOTS LOS | [O]FIC[…] DE LA CORTE D’ARRAGO | [S]ambucj Pannon[…] No 63 | Item de ratione Coronationis Regis Arragonorum (?) | Nº 205 | Liber scriptus Anno Domini 1344. ( al pla anterior, a ploma)
Copied Napoli (regne) ? (decoració): Desconegut, 1480 [?] - 1510 [?] (filigranes)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1 s/n + 1-135
Collation 1-2 14 32 4-810 912 10-1310 143tt
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
27 línies (f. 3)
30 línies (f. 114)
Size relligadura 290 × 216 x 28 mm (pla anterior)
pàgina 287 × 210 mm (f. 3)
caixa 217 × 118 mm (f. 3)
pàgina 287 × 210 mm (f. 114)
caixa 201 × 117 mm (f. 114)
Hand humanística de diverses mans
Watermark nau (quaderns 1-2)
corona (quaderns 3 i 11-12)
ocell en posició vertical (quaderns 4-8) (molt semblant a Briquet 12149 doc. 1484)
sagetes creuades (quadern 9)
cap de brau amb corona sota (quadern 10)
ocell dins d'un cercle (quaderns 13-14) (semblant a Briquet 12205 doc. 1497-1501)
Pictorial elements Orla de factura italiana, decoració bianchi girari, colors: or vermell, verd i blau; petits vessants daurats, i al peu del foli centrat escut, camp blanc amb base vermella i a l’interior un petit mont daurat del que neix un arbre verd; no té cap mena de remat heràldic, per tant no pertany a cap membre de la noblesa (f. 1 al marge esquerra inferior)
Caplletres: dins d’un quadre també amb decoració bianchi girari, colors: or, blaus i porpra (ff.. 1 i 113)
Caplletres: principals dins d’un quadre en or, blaus i porpra
Caplletres: secundàries alternen blau i vermell sense decoració complementària realitzada, amb les lletres de guia visibles (ff. 6-30)
Rúbriques en vermell (ff. 6-30)
Calderons no en té (ff. 6-30)
Calderons passatge amb 2 cols. (una taula) amb calderons que alternen en blau I vermell (f. 31)
Rúbriques generalment les rúbriques són vermelles i/o totalment o parcialment escrites en maj?scules (ff. 31-98v)
Caplletres: principals en or, amb un fons bipartit en blau i vermell, en decoració en blanc. Inicials secundàries alternen en blau i vermell i també hi ha lletres de guia visibles, de mida més gran, que han estat esborrades (ff. 31-98v)
Altres: contenen paràgrafs breus que tenen inicials alternant en blau i vermell, de 2 up, i el text està escrit en tinta negra i vermella (ff. 83v-87)
Rúbriques en vermell, escrites completament en minúscules (ff. 99-111v)
Caplletres: alternen blau i vermell, amb la lletra de guia visible i menuda (ff. 99-111v)
Caplletres: principals emmarcades per forma en rectangle o quadrat, daurades i amb fons blau i vermell o blau i verd. Lletres de guia visibles només a les inicials secundàries (2-3 up) que alternen blau i vermell sense decoració. (ff. 99-111v)
Calderons en vermell (ff. 113-135)
Rúbriques en vermell (ff. 113-135)
Tocs de color en vermell en algunes majúscules, molt desgastats (ff. 113-135)
Altres: text copiat en tinta vermella, molt diluida (f. 135v)
Other features Justificació: pautat tabeliònic, amb les dues línies verticals assenyalades, en alguns folis (a partir del foli 50 especialment i fins al 70 aproximadament) es nota el plec central vertical fet per a elaborar la pauta tabeliònica.
Perforacions: als ff. 1-23 dues menudes perforacions al marge exterior superior, que no coincideixen amb les línies fonamentals de justificació; aquestes últimes no estan assenyalades per cap perforació
Signatures: no en té
Reclams: verticals descendents situats a la part inferior dreta de la línia de justificació vertical
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia per a les mesures (no està marcada)
Condition Molt bon estat de conservació; alguna taca de brutícia. Error a la foliació antiga: 66 tatxat, anotat a sota 65. El bifoli central del quadern estava plegat al revés quan es va fer la foliació. En advertir-ho, es va canviar la posició, es van canviar els folis i es va esmenar a llapis, amb posterioritat a l’enquadernació original; en el fons d'aquest plec hi ha un reforç de pergamí, cosa que no es troba en cap altre dels quaderns del volum.
Binding En pergamí flexible amb el llom desprès i 3 nervis dobles. Conserva restes de dues tires de pell que servirien per lligar el volum. Talls daurats i gravats i pintats en blau, el gravat combina un motiu de rombs amb flors al seu interior.
Previous owners (oldest first) János Zsámboky, erudit 1568 a quo (anotació f. 1 prel.)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2015), Inspecció personal
Tractat a: The Schoyen ["o" amb barra] Collection (2009-07) , n. MS 1985
Note Etiqueta de paper enganxada en el llom, part superior, il·legible. A sota es troben els números 650 / N205 / 63 /; a la part inferior del llom, hi ha una altra etiqueta impresa sobre paper: “C[O]DEX | JU[..]C.V. | N. [.] CLXXX (¿) | Olim .29”. El número romà i aràbic estan a ploma.

La signatura de la part inferior del llom és probablement del segle XVIII, car a l’inventari de signatures antigues de la ONB es llegeix: "Juris civilis (vergeben unter Johann Benedikt Gentilotti, Präfekt der Hofbibliothek 1705-1723)".

102: Etiqueta enganxada al marge superior, amb el número a tinta vermella a mà.

401: etiqueta enganxada a sota de l’anterior.

Alguna esmena del copista (f. 25r), tatxats i afegits marginals (f. 13v), esmena directa (f. 40), etc.

Al centre de la coberta anterior, “Nº 205” a ploma, a sota del títol copiat al pla anterior per la mateixa mà que ha anotat el número 205 al llom.

Al marge inferior del pla anterior, B147bis, anotat a ploma.

A l’interior del pla anterior, marge superior extern, nº 102 a llapis, a sota, no. 63 a ploma (segle XVII?). Al peu, a llapis, 759. Nota de revisió del volum a ploma, probablement de 1930: “fol. 1 – 135 | Rev. 22.IV.930.Lg.”. Restes de segell de lacre rodó en vermell.

A l’interior del pla posterior, al marge inferior de la guarda de pergamí que el protegeix, a ploma, R.4907, emmarcat en un traç de tinta.

El manuscrit era ja a Viena el 1568. “Maximiliano II. Caesari pientiss. | Fortiss. Iustiss.Vigilantiss. ietc. Domino | Domino suo semper Clementissimo | Deuotus Cliens Joannes Sambucus | Tirnauiensis Parmonius humilie obtulium | MD LXIIII prit.7d.Decembrio | Vienna.” Al peu i centrat, segell de la biblioteca a tinta.

Foliació en xifres àrabs, al marge superior extern, a tinta, contemporània o poc posterior a la còpia.

El manuscrit va pertàneyer a qui emprava l'escut d'armes present al f. 1.

Internet http://www.onb.ac.at/sammlungen/hschrift/vorsignaturen.htm vist 2015-09-01

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12340
Location in volume ff. 1-111v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. 1] Ordinations fetes Per lo Senyor Empere [sic] terç Rey darago Sobre Lo | Regiment de tots Los officials dela sua Cort
intitulatio: N7Os Enpere [sic] per la gracia de deu Rey darago de valencia … et de Cerdanya
intr.: Amemoria eter|nal e dreta dispensacio de regiment … [ f. 2] … Ans aquelles en tot ço que ales dites | nostres ordinations no seran contraries volem esser obseruades
datatio: Data: Barchinona: xv. kalendas: Nouembris Anno dominj: M.cccº: Quadragesimo: iiij
tit.: [ f. 2v] Deles maiordomens [sic]
text: V6Tilitat e ornament de nostra Cort Real concernents | hauem cogitat molt esser necessari … [ 111v] … volem que cas|cun sia tengut de pendre translat dela present nostra | declaracio ensemps ab lo capitol dela nostra ordjnacio que | fara per lo offici que tendra per nos
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12567
Location in volume ff. 129v-135
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. 129v] O2rdinacio feta per lo molt alt e molt excellent prin|cep e senyor lo senyor en Pere terc [sic] Rey darago | dela manera com les Reynes Darago se faran consegrar | e los Reys Darago les coronaran
text: C3ert es en la sancta scriptura que apres ditas les | coses creades deu omnipotent crea lom e veent | quel hom tot sol no era profitos dix no es bo hom esser | sol façam a ell ajutori semblant a ell. Per que appar … [ f. 135] … de Tallar dauant la | Reyna e de portar lo tallador dela sua vianda e de ventall | en qual temps vulla que sia. | Deo Gracias
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12566
Location in volume ff. 113-129
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. 113] O3rdinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e | senyor lo senyor en pere terç Rey darago dela manera | com los Reys darago se faran consegrar e els mateys | se coronaran
intitulatio: N3os en pere per la gracia de deu Rey darago … e de Sardenya
intr.: Considerants de dignj|tat Real pertanyer que aquell qui la reeb sia en lo comença|ment del seu regiment ans de totes coses jnformat … [ 115] … Aci com veem quels Emper|adors prenen en Roma la principal corona. La qual | Ciutat es cap de lur Jmperi
datatio: Data en Valencia a .xx. dies | de Janer en lany dela Natiuitat de nostre senyor Mil | cccL tres
text: E3mper amor daço ordonam que en la setmana ans dela | festa quel Rey se deura coronar … [ 129] … de tallar denant | lo Rey e de portar lo tallador dela sua vianda e de ventall | en qual temps vulla que sia
Note text en català i llatí
Record Status Created 2013-07-10
Updated 2015-10-26