Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5088
Authors Desconegut
Titles O, princep gran sant Miquel glorios
Incipit & Explicits text: O, princep gran sant Miquel glorios … fent me seruar los manaments de Deu
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers, Oracions
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 62
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 36 , n. vii (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:488
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Subject RELIGIÓ
HAGIOGRAFIA
PREGÀRIES
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7839
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (13) (BITECA manid 2568)
Imprint València [?]: Cristòfol Koffman [?], 1515 ca.
Location in witness f. [4]rb-va f. 96rb-va
Title(s) Desconegut, O, princep gran sant Miquel glorios, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 95rb] Oracio
text: O2 Princep gran / sant miquel glorios … [ [4]va] … fent me seruar / los manaments de deu | fin
Poetic Stanza 1 x 12
ID no. of Witness 2 cnum 5194
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness f. c [j]
Title(s) Desconegut, O, princep gran sant Miquel glorios, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ c [j]] Oratio
text: O princep gran / sanct Miquel glorios … Fent me seruar / los manaments de deu | AMEN
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 2002-03-04
Updated 2011-04-04