Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5084
Authors Desconegut
Titles Tres actes molt grans damor yo contemple
Incipit & Explicits text: Tres actes molt grans damor yo contemple … saluau me, puix so la vostra factura
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdcdc
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 46-49
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 27-29 , n. v (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:483-484
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich [i iij - i iiij]
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Subject RELIGIÓ
LITÚRGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5190
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness ff. b iiijv - [b vj]
Title(s) Desconegut, Tres actes molt grans damor yo contemple, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ b iiijv] Cobles en lahor del sanct sagrament del altar
text: [ [b v]] T2Res actes molt grans : damor yo contemple … [ [b vj]] … Saluau me puix so / la vostra factura | AMEN
Poetic Stanza 8 x 10, 1 x 7
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2002-03-04
Updated 2011-04-04