Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5082
Authors Desconegut
Titles Dignament fos visitada
Incipit & Explicits text: Dignament fos visitada … deliurau nos dia e nit
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7: ababcdcd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 41-44
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 25-27 , n. iv (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:482-483
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Subject RELIGIÓ
HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2274
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness ff. b iijv-b iiijrb
Title(s) Desconegut, Dignament fos visitada, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ b iijv] Cobles dela visitacio dela benauenturada sancta Elizabeth mare del glorios sanct Johan baptista
text: [ b iijva] D2Jgnament fos visitada … [ b iiijrb] … deliiurau [sic] nos dia e nit
Poetic Stanza 1 x 4, 12 x 8, 1 x 4
Record Status Created 2002-03-02
Updated 2011-04-04