Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5081
Authors Desconegut
Titles Puix Déu etern, o, Verge preciosa!
Incipit & Explicits text: Puix Deu etern, o, Verge preciosa! … suppliqueus molt que Vos me siau guia
Date / Place escrit 1518 a quo (edició)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 40
Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 359-360
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 24-25 , n. iii (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:482
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich [aa iiij]v
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7432
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26 (BITECA manid 2430)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness f. 1v prel.
Title(s) Desconegut, Puix Déu etern, o, Verge preciosa!, escrit 1518 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 1v prel.] Oratio deuota
text: Puix deu etern : o verge preciosa … Suppliqueus molt : que vos me siau guia.
Poetic Stanza 1 x 12
ID no. of Witness 2 cnum 2458
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness f. b iijr-v
Title(s) Desconegut, Puix Déu etern, o, Verge preciosa!, escrit 1518 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ b iij] Oratio
text: Puix deu etern / o verge preciosa … [ b iijv] … Suppliqueus molt : que vos me siau guia | AMEN
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 2002-03-01
Updated 2011-04-04