Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5080
Authors Desconegut
Titles Mirau tots la gran dolor
Incipit & Explicits text: Mirau tots la gran dolor … aquel goig que sempre dura
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï: ababcdcd
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 30-34
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 19-21 , n. ii (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:479-480
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich f ijr-v
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7268
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (8) (BITECA manid 2688)
Imprint Barcelona [?]: Johannes Rosenbach [?], 1512 [?]
Location in witness ff. [a vij]vb-[a viij]vb ff. 81vb-83vb
Title(s) Desconegut, Mirau tots la gran dolor, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [a vij]vb] Cobles dela gloriosa verge maria contemplant son fill mort e posat sobre les sues faldes
text: M2Jrau tots la gran dolor | de mi triste sens mesura … [ [a viij]vb] … de vos mare de deu pura | donaunos per vostra amor | aquel goig que sempre tura
Poetic Stanza 1 x 4, 13 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 2 cnum 2732
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness ff. [a viij]v - b [j]vb
Title(s) Desconegut, Mirau tots la gran dolor, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [a viij]v] Coples de la sacratssima [sic] verge Maria senyora nostra contemplant lo seu glorios fill Jesus mort: e posat sobre les sues castes faldes
text: [ b [j]ra] M2Jrau tots la gran dolor … [ b [j]vb] … aquell goig que sempre dura
Poetic Form cobles
Poetic Stanza 1 x 4, 13 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2002-03-01
Updated 2011-04-04