Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 507
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1047
Desconegut. Bestiari
Language català
Date escrit 1350 - 1400
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 87
Title(s) in volume Libre Apellat Spill Dexemples de naturaleses de alguns Animals, 1
Copied 1501 [?] - 1550 [?] (ed. Panunzio, I, p. 21)
1476 [?] - 1500 [?] (catàleg)
Location in witness ff. 1-84
Title(s) in witness Libre Apellat Spill Dexemples de naturaleses de alguns Animals, 1
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1] Libre Apellat Spill Dexemples de naturaleses de alguns Animals concordats ab moltes Sentencies dela Sagrada Scriptura ab molt gentill estill … fet per vn R[evere]nt frare del orde de Sant fransesch dels Claustrals lo qual per avitar vana gloria E per humilitat no pose son nom es libre Entiquisim laus deo
índex: [ 2] La taula primo lo proemi fo 1 […] … De lo perdiu .82
prol.: [ 3] Proemi. Cert es que totes les coses per los homens daquest mon saben es per dues rahons … [ 7] … a la la lahor de nostre senyor deu e dela sua beneyta mare e a vtilitat del humanal linatge
acc.: Primo. Dela formiga
text: La formiga es vn petit verme del qual los homens poden pendre verdader exemple … [ 83v] … siam remuts del poder del diable. amen. Laus deo
colofó: Aquest petit libret ses copiat de un altra libre dela matexa lenga catalana e vist lo libre y parer es te per cert que auia al manch cc anys quera escrit segons los vocables tant escus e lo paper tant gros e scrit ab letres y vocables tant estranys dels quals … [ 84] … sen an leuats e declarat mols segons se pot veure lo qual libre Es estat fet per un frare de sant fransesc lo qual per no perquerir vana gloria no volch posar son nom e si per cas hauia defalit en niguna cosa ell se posa en obedientia e de santa mare Esglesia Romana e de sos sants regidos com a fill hobedient
epíleg: Aquest petit libret ses copiat de un altre libre de la matexa lengo catalana … ell se posa en obedientia e de santa mare Sglesia Romana e de sos sants regidos, com a fill hobedient
References (Most recent first) Panunzio (1963-64), Bestiaris 2:5-113
Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28