Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5079
Authors Desconegut
Titles Los grans turments qui recitar poria
Incipit & Explicits text: Los grans turments qui recitar poria … feu quen los cels lloem la virtut vostra
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 29
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 18-19 , n. i (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:479
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:205 (ed. parcial)
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich f jv
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7267
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (8) (BITECA manid 2688)
Imprint Barcelona [?]: Johannes Rosenbach [?], 1512 [?]
Location in witness f. [a vij]va-vb f. 81va-vb
Title(s) Desconegut, Los grans turments qui recitar poria, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [a vij]va] Cobla ala verge Maria
text: Los grans turments : qui recitar poria | que sostingues : vos mare de deu pura … [ [a vij]vb] … donchs puix per tots : pregau senyora nostra | feu quen los cels : lloem : la virtut vostra. | Amen
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 7
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 2731
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness f. [a viij]v
Title(s) Desconegut, Los grans turments qui recitar poria, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [a viij]v] Coples a la sacratissima verge Maria
text: Los grans turmens : qui recitar poria … Per que en los cels : lohem la virtut vostra. | Amen
Poetic Form cobles
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 7
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2002-03-01
Updated 2011-04-04