Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5079
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Cod. Hisp. 61 (b) | Antic Cod. Hisp. (Cat.) 61; 605 Hisp. 61; O.161
Copied 1401 - 1420 (ff. 78-151, segons Perarnau)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-151 + II (ff. totals del volum)
ff.: 80-99 (fol. mod. d'aquesta part)
Collation veure Ms. Cod. Hisp. 61 (a)
Page Layout 2 columnes (a tota la part)
37 línies (f. 82rb)
Size pàgina 270 × 205 mm (f. 82)
caixa 205/208 × 160 mm
columna 205/208 × 76/72 mm
intercolumni 205/208 × 13 mm
relligadura 280 × 220 mm (coberta anterior)
Hand gòtica cursiva (ff. 78-82) (Perarnau)
bastarda cursiva (ff. 83-98) (Perarnau)
Watermark cap d'unicorn (al cos del volum) (Briquet 15803: 1403-1406; Piccard 124923, Firenze: 1398)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a les caplletres, amb lletres de guia al marge
Rúbriques en la mateixa tinta del text
Other features Justificació: a punta seca, tipus Derolez 13
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: menudes i rodones fetes, segons sembla, amb la punta d'un punxó fi des del recte, als angles de les columnes
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Condition volum factici, en bon estat, llevat algunes taques d'humitat i brutícia que no afecten el text, de fet, hi ha una marca d’humitat de forma gairebé semicircular al centre del marge inferior que afecta tot el volum. Primer foli un xic desplaçat del que seria la seva posició correcta, donada la forma en la qual s’ha cohesionat el plec (una mica tort) i al fet que es veu un espai important al centre del plec entre el f. 80 i el 81, veient-se fins i tot l’interior del llom. Porta una numeració en xifres aràbigues que comença amb els núm. 2 (f. 80), 3 (f. 81) i 1 (f. 82), 4 (f. 99). El f. 99 està relligat pel costat equivocat, de manera que l'ordre de les cares és invertit
Binding de la biblioteca palatina, en pell marró sobre cartó fort, amb filets gravats en sec al voltant dels plans i als entrenervis; 5 nervis també decorats amb filets. Una mica deteriorada en el llom i les cantoneres. Guardes de paper contemporànies a la relligadura
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (oldest first) Mannheim: Biblioteca Palatina 1761 ca. - 1803
München: Biblioteca Estatal de Baviera 1803 a quo (al recto del primer foli de text i al verso del darrer trobem el segell en tinta negra on dins d’un òval es llegeix ”BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Segueix en el volum manid 1683 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (a). 1391 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 1683 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (a). 1391 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
Continuat en manid 5080 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (c). 1401 - 1420.
manid 5080 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (c). 1401 - 1420.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:65-71 , n. 11
Tractat a: Llull et al. (1972), Doctrina pueril 28-9 , n. Ms. A
Catalogat a: Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 90 , n. 605 (cita 4 obres: Libre de Déu, Libre de conexença de Déu, LIbre del és de Déu i Doctrina pueril)
Note s’obre amb una carta en alemany de 1898 encartada dins del volum en paper blau [carta de Frans Xaver Kunz (1847-1910), datada el 28 d'abril del 1898, segons Santanach]. Al capdemunt del f. 80, anotació a llapis “Verte duo folia et invenies principium libri” indicant que els dos primers folis estan fora de lloc. Sense anotacions de lectura

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 966
Location in volume ff. 78ra-82 + 99ra-151rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Title(s) in witness dells comencaments de doctrjna puerjl, 82
de doctrina pueril, 151
Incipits & explicits in MS índex: [ 78ra] Dels .xij. articles della fe … [ 78vb] … De paradis .c.
acc.: [ 82ra] Deus honrat glorios senyor nostre ab [glori]a e benediccio vostra comensam aquest ljbre quj es dells comencaments de doctrjna puerjl
text: [d]Eus vol quens trabalem eens cuytem en ell asserujr […] [f. 99ra] estaua en oracion aquella njt […] … [ 151rb] … qui entraran en aytall gloria e faran per que los Jnfeels isquen de error e no sien en foch perdurable e haien la gloria demunt dita per gracia de nostre senyor deus
epíleg: A acabat es lo libre dela doctrina pueril per gracia e aiuda de nostre senyor deus lo qual libre metem e comanam en guarda e en benedicio de nostra dona sancta maria uerge gloriosa e de son fill nostre senyor ihesu christ
Condition incomplet
Associated MSS/editions Copiat a manid 5080 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (c). 1401 - 1420.
Note text copiat entre dues unitats codicològiques diferents (manids 5079 i 5080) reunides en un volum factici. Entre els ff. 138-9 manca almenys un foli on anava el final del final del cap. 84 a l'inici del cap. 86
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 986
Location in volume ff. 83ra-98vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1680
Ramon Llull. Llibre d'intenció
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS acc.: [ 83ra] Deus jntelligible e amable jnfinidament .jo. homenet non conogut [sic] pobre de virtuts ede amics jndigne per colpas epechats fa an vostra virtut aquest libre de jntencion al sev amat filh per tal que jntencion per gracia vostra landres ab vos conoyser. [sic] amar honrar e serujr e vostra jntencio sia an aquest mon e en laltre … e honor que lj couen amen
rubr.: Del prolech. I. Cappitol.
prol.: [c]3onsiderant jasent en mon lit fuy menbrat Con lomon es en torbat stament … [ 83rb] … en justifficat remenbrat voller e entendre
text: [a]2mable filh Jntencion es hobra de jntenjment … [ 98vb] … per so que ab ton entendement [sic] ne sapias entendre e an ta volontat amar so que deu ha hordonat en lo […]
Condition incomplet
Language of witness català provençalitzat
Record Status Created 2013-02-20
Updated 2013-05-08