Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5073
City and Library Igualada Arxiu Comarcal de l'Anoia
Collection: Call number AMI. 3521
Copied Igualada: Desconegut para Miquel Joan Lledó, Pere Massaguer, 1565

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: i-xxxiii + I
ff.: 36 (url Arxiu)
Collation 1-38 43/4 54/3
Page Layout 1 columnes
41 línies (f. ii)
43 línies (f. xiij)
Size relligadura 315 × 215 mm (pla anterior)
pàgina 308 × 214 mm (f. ii)
caixa 235 × 160 mm (f. ii)
caixa 242 × 160 mm (f. xiij)
Hand itàlica s. XVI
Watermark pelegrí dins d'un cercle damunt dues lletres
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: de unes 6 unitats de pauta, en la mateixa tinta del text
Other features Pautat: a punta de carbó
Justificació: del tipus senzill
Perforacions: no es veuen perforacions
Reclams: amb reclams horitzontals al marge inferior interior als tres primers quaderns
Signatures: no es veuen signatures de quadern
Condition s'ha perdut l'antic foli xxvi i un dels folis de la taula, avui relligada al final del volum, però que inicialment el precedia; volum restaurat, alguns folis estan tan fets malbé que afecta la lectura del text
Binding cuir negre sobre fusta, amb gravats i restes de tanques metàl·liques
Previous owners (oldest first) Joseph Rossich s. XVI? (f. xxxviv)
Joan Novell (Naixement Igualada) (“Joan Novell astudian de la vila de Igualda” f. 38)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Tractat a: Castellá Raich et al. (1954), Llibre de la mostaçaferia. Ordinacions de la vila d’Igualada, segles XIV-XVI i-xxi
Note dins de la caixa on es conserva el volum s'han guardat les restes de les tanques originals, així com el reforç original de la relligadura
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12285
Location in volume ff. i-xxxiii + I
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11251
Desconegut. Llibre del Mostassaf d'Igualada
Date compilat 1399 - 1482
Title(s) in witness Ordinacions y capitols del libre de la Mostaçapharia de la vila de Agualada, f. 1
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Ordinacions y capitols del libre de la Mostaçapharia dela vila de Agualada
tit.: Contra aquells qui Juren de deu letjament y de madona Sancta Maria
text: E6 Tot Primerament com lo sant y Glorios nom … [ xxixv] … e cas que sia comes entre los dit batlles e los dits mostassaps per eguals parts
colofó: Fonch transcrit lo predit libre o capitols de les ordinacions e bans dels honrats Mostassaps de la present vila de Agualada de un altre libre antic fet en lo any de la nativitat de nostre Senyor Deu Jesuchirst MCCCCLXXXII, lo qual han fet transcriure los honrats consellers de la dita vila a supplicacio y pregaries dels honrats En Miquel Joan Ledo fuster y Pere Massaguer perayre y Mostassaps en lo present any de MDLXV a xxvi de juny
índex: [ I post.] Item que quiscu haja a comprar e a vendre a mesura … [ Iv post.] … Item ban contra aquells qui renten al vall del abeurador
Condition incomplet
Note manca un foli de la taula, avui relligada a la fi del volum
Record Status Created 2012-07-20
Updated 2013-11-12