Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5070
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Carme Gómez-Senent i Martínez
Title Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia
Place / Publisher Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana
Date / Location 1991: pp. 268
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 15-33 (fotocòpia parcial)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2097 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-21. València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 2098 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), A-3/338 (1) CF. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1514 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), A-3/338 (2) CF. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 3099 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), A-5/2. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3066 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3511 (1). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3191 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3511 (2). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1603 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3511 (2). Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2149 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3512. Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 1805 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3515 (4) CF. Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 3065 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6628 (1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 3064 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6628 (2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1438 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), SM 3497. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2205 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 3439. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
Source of Data for Persons bioid 3314 José Enrique Serrano Morales, bibliòfil
Record Status Created 2003-03-04
Updated 2011-03-24