Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5070
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/6524 | Antic 208-7 | Antic 186-0 | Antic 183-0 | Antic 198-5
Title of volume ORDINAR | Sev | Manuale | Sedis Valen. ( al llom, en la posició del teixell, en tinta marró)
Ordinarium Metropolitane sedis Valentie ( a la portada)
Imprint València: Jorge Costilla, 1527-03-15

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + VI-CXLVI
ff.: I + 144 + I + II = I + [I] + vi-viii + viii-cxlvi + I s/n + II (Avenoza)
Collation A-S8
Page Layout 1 columnes (cos del volum)
2 columnes (ff. cxiiv-cxiii i part del f. cxl)
31 línies (ff. xi, cii)
22 línies (f. xviii)
22 línies (f. cxiii)
Size relligadura 210 × 155 mm (pla anterior)
pàgina 200 × 150 mm (f. xi)
caixa 153 × 104 mm (f. xi. cii)
caixa 150 × 102 mm (f. xviii)
caixa 147 × 103 mm (f. cxiii)
columna 147 × 50 mm (f. cxiii)
intercolumni × 3 mm (f. cxiii)
Font gòtica de diverses mides
Watermark altres no les hem pogut distingir clarament
Pictorial elements Rúbriques en vermell (a tot el volum)
Caplletres: historiada de 18 UP, un sacerdot durant el sacrament de la comunió (f. viiv , hi ha altres inicials historiades més petites, p.e. al f. cxxv amb un àngel consolant un ànima del purgatori, de 7UP al f. lxxxiii representant la creació d’Adam i Eva, etc.)
Caplletres: secundàries en vermell o negre de dues UP, sense decoració (algunes de 3 UP) o en negre amb decoració vegetal; alguna més destacada de 7 UP (f. xiiiv)
Orla orla de quatre peces, les verticals iguals, envolten el començament del text imprès en tinta vermella, amb inicial de 7 UP historiada, amb un sacerdot predicant a dones (f. xiii)
Il·lustracions xilogràfiques, en vermell i negre Calvari amb la creu, Jesús, Maria, sant Joan, sant Pere (dreta) i apòstol amb espasa a la dreta; als angles els quatre símbols dels evangelistes i sortint de les llagues de Crist línies vermelles que va a parar a cercles on es representen els sacraments i amb una filactèria a la dreta i altra a l’esquerra amb el text llatí en vermell al verso de la portada; Calvari amb la creu, Crist, Maria, Maria Magdalena i sant Joan al f. lxxxiiv; a tota pàgina, enmarcat en un arc sostingut per columnes, Crist en magestat, beneint, amb la dreta i a l’esquerr sosté la bola del món coronada amb un creu, vestit amb capa i túnica f. f. xiiv;
Altres: portada a dues tintes, envoltada per quatre peces diferents i al peu tres grotescos sota la peça inferior, dos als extrems i un al centre
Altres: passatges del text alternen vermell i negre; creus i algunes lletres en vermell (a tot el volum)
Tinta imprès amb tinta vermella i negra
Other features Signatures: de quadern alfanumèriques [Aj], Aij, Aiij, Aiiij, amb alguns errors: Cj (per Ciij esmenada a ploma), Bij per Ciiij; miij (per Miij); manquen les signatures: Aj, Bj, Eiiij (a l'angle inferior extern)
Condition incomplet (manquen els ff. II-V), alguns folis amb els marges deteriorats i restaurats amb afegits de paper, que no sempre han aturat el deteriorament del suport (p. e. f. cxx); alguns túnels de corcs al marge inferior, també hi ha alguna taca d’humitat en aquesta posició. Errades a la foliació: viii (per ix); xxxx (per xxxxj esmenat a ploma); xlviii (per xlviiij); salta del xcviii al ci (omet xcviiii i c); ci-cii (per ciii-ciiii); salta del cii al cv; té la seqüència cviii, cvii-cviii, cvii-cviii.
Binding pergamí sobre cartó, senzilla, despresa del cos del volum
Previous owners (oldest first) Església de Picassent (exlibris f. cxlvjr: Es lo present ordinarj dela esglesia de | piccassent)
Note Les signatures antigues (208-7; 186-0; 183-0; 198-5) estan anotades a llapis vermell o negre al contraplà anterior.

Els folis de guarda anterior i posteriors són de l’època de la relligadura.

Al peu del f. [xiii], al centre de l’orla, s’ha enganxat un petit cercle de paper amb l’escut imprès de la Biblioteca Reial (BR).

Esmenes (p. e. a la taula f. viii v), afegits p. e. dels “Sanctorum innocentium” (en el mateix punt), i subratllats i anotacions en diversos punts del volum.

El f. cxlv té nombroses anotacions marginals en llatí de mà posterior. Al foli final de guardes (recto i verso) hi ha anotacions referents a baptismes, defuncions i altres dades semblants.

Colofó al f. cxlvjr, les línies alternen la tinta vermella i negra:
Explicit ordinarium demini|stratione sacramentorum iuxta laudabi|lem ritum alme metropolitane | sedis Ualentie. cum. decreto. R. | D. vicarij generalis | totiusque capituli. | Impressum Ualentie. per Georgium co|stilla Anno domini M.D.xxvij. die vero [¿¿?] | xv. mensis marcij. | ✠
Internet http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=CCPB000119794-0

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12280
Location in volume ff. i-cxlvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11248
Arxidiòcesi de València. Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem alme metropolitane sedis Valentiae
colofó: [ cxlvjr] Explicit ordinarium demini|stratione sacramentorum iuxta laudabi|lem ritum alme metropolitane | sedis Ualentie. cum. decreto. R. | D. vicarij generalis | totiusque capituli. | Impressum Ualentie. per Georgium co|stilla Anno domini M.D.xxvij. die vero | xv. mensis marcij. | ✠
Note alguns passatges, sovint molt breus són en català
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12533
Location in volume ff. xxxi-xxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11348
Arxidiòcesi de València. Fórmula de confessió general
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxi] ¶ Sequuntur preces ordinarie diebus domi|nicis ad populum per curatum dicende | in throno cum superpellicio & mussa siue fue|rit tempus inter dicti siue non
intr.: E2Nla present semma [sic] lo dimarts san|cta mare sglesia fara gran solennitat | en honor del glorios sanct. pere apostol: la | qual vos manam guardar com lo dia de | huy:e de junar lo dilluns la sua vigilia … [ xxxiv] … lo baci dela obra | dela seu mare nostra lo baci dels pobres:deles | animes de purgatori:e dels ornaments dela | Esglesia feu la confessio general dient
text: Y3O peccador me confesse a deu. e a | la gloriosa verge maria e als sanc|ts de paradis e a vos pare de tots los peccats que he fets … [ xxxii] … quibus finitis signando populum di|cat. La gracia del pare ✠ edel fill:e del sant | sperit sia ab vosaltres: e ab mi amen
Note la part llatina és en tinta vermella, també la creu. La major part del text és en llatí
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12534
Location in volume f. xxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11349
Arxidiòcesi de València. Fórmula al final d'un sermó
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxii] Et a|duerte quod si die dominico fuerit fata predicati|o … dicere | debet
text: Loable sermo haueu hoyt:placia | ala diuina clemencia que sia saluacio deles ani|mes e al reuerent que ha treballat en instruhir | vos: deu per sa infinita bondat vulla premiar en | la sua gloria
Note copiem tot el text català, el que segueix és text en llatí imprès en tinta vermella
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12535
Location in volume ff. xxxii-xxxxiv (¿)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11350
Arxidiòcesi de València. Modus baptizandi parvulorum
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxii] Sequitur doctrina de administratione sa|cramentorum. Et primo baptismi vnius paruuli | qui prestari potest… [expl. f. xxxiiv] & fiat baptismus: quia sacramentum | necessitatis
text: Et primo sacerdos indutus super | pellicio & stola con sereo coram ipso accenso | stet ante hostium ecclesie. Et qui tenent paruulum stent | extra. Et sacerdos interroget patrinos di|cens. Que portau. home:o dona. Et patri|ni respondeant. home. Sacerdos dicat: | Es batejat. Et si dicunt Sic dicat sacer|dos. Com ha nom: Sed si respondeant quod | non tunc dicat sacerdos: com haura nom: Res|pondeant patrini. N. Et sacerdos in ter|roget puerum dicens. N. que demanes: R. | Patrin[i] Fe de crist. Et sacer: Fe de crist | que es lo quet donara. R. patri. Uida per|durable. Et sacerdos dicat. N. … [ xxxxiv] … Postea offerendo patrinus puerum: dicat | sacerdos. Centuplum accipias. &c
Note Text en llatí i català, alternant el color de la tinta segons el canvi de lletra o el caràcter del text. Els passatges catalans són molt breus i reprodueixen les respostes dels fidels. El més extens és la instrucció donada als padrins per a l’educació cristina del batejat. Aquest text es repeteix a totes les fórmules baptismals que segueixen
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12536
Location in volume ff. xxxxiv-xlviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11351
Arxidiòcesi de València. Babtismus parvulorum
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxiv] Babtismus paruulorum
text: Que portau. | Respondeant patrini. homens: sson bate|jats. Si dicum patrini … [ xlviii] … In principio Erat verbum | Reguire supra inbabtismo vnius paruuli
Note Pràcticament tot el text és en llatí, en català brevíssimes intervencions com la del f. xlvir-v
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12537
Location in volume ff. xlviiiv-lviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11352
Arxidiòcesi de València. Babtismus unius parvule
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiiv] I3ncipit babtismus vnius paruule
text: Primo qui tenent puellam veniant: | ante fors ecclesia (…) interroget patrinos dicens. Que portau | home o dona. R. patrini dona Et sacer-|dos dicat es bateiada … [ lviii] … Centuplum accipias & vitam | eternam possideas Amen
Note Pràcticament tot el text és en llatí, en català brevíssimes intervencions
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12538
Location in volume ff. xlviiiv-lviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11353
Arxidiòcesi de València. Babtismus multarum parvularum
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiiv] I3ncipit babtismus vnius paruule
text: Primo qui tenent puellam veniant: | ante fors ecclesia (…) interroget patrinos dicens. Que portau | home o dona. R. patrini dona Et sacer-|dos dicat es bateiada … [ lviii] … Centuplum accipias & vitam | eternam possideas Amen
Note Pràcticament tot el text és en llatí, en català brevíssimes intervencions
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 12539
Location in volume f. lxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11354
Arxidiòcesi de València. Modus babtizandi illis qui etatem discretionem et loquelam conformem habent
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxv] M4Odus babtizandi illis qui etatem | discretionem: & loquelam | conformem habent
text: Primo dum | babtizandi ante hostium ecclesie genibus | flexis coram sacerdote esteterint. sacerdos | interroget illos dicens. Sou batejats R. | no Et sacerdos. Com haureu nom. R. N. | Et sacerdos. N Que demanau … [ lxvv] … e vos me haueu dit:e vull me doneu | lo sant bbtisme. suplicant a vostra reuerencia | me vulla declarar que es la vida eterna. | Quo dicto sacerdos eleuet babtizandos | de terra per manum dexteram dicens. Famuli | H2Ec est vita eter. &c
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 12540
Location in volume ff. lxxvi-lxxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11355
Arxidiòcesi de València. Ordo desposandi
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Title(s) in witness Sacramentum matreimoni, f. lxxvi
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvi] I3Ncipit sacamen=|tum matreimoni [sic]
intr.: primo factis moni|cionibus assuentis tam in parrochiali ec|clesia sponssi quam sponsse tribus diebus dominicali=|bus seu festiuis vel alias ad libitum. off. sequn|ti modo in throno dictarum ecclesiarum
text: C2Ate|rina donzella filla de iohan catala fu|ster dela vida de alzira e pere de la mar fill de be|net goi delloch de castello de xatiua fadri | volen fermar matrimoni notificam vos sisa|beu empediment que fer nos deia … [ lxxvii] … e done a mj en marit vostre segons deu | ho ha instituit e los sancts apostols ho afer|men e la sancta mare esglesia o mana
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 12541
Location in volume ff. lxxvii- lxxviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11356
Arxidiòcesi de València. Ordo desposandi per procuratorem
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvii] F2Orma matrimonij per procurato=|rem
intr.: facis monitionibus et medio | iuramento interrogationibus iurando pro|curator in animam sui principalis infor|matus ab illo super impedimentis matri|monij per omnia vt supra et viso instru=|mento procurationi seu mandati princi=|palis dicat sponssa
text: Y2O margarita donzella filla del dis|cret en marti dela flor notari dela | ciutat de valentia entreuenint vos magnific | en iohan mercader dela ciutat de barcelona | prenc lo discret en frances guerau notari fill | de johan guerau apotecari menor de dies | de dit ciutat principal vostre en ver marit | meu e señor e done ami en vera muller sua … [ lxxviiv] … en | marit verdader vostre. inseguint lo poder | que ell ami donat ybe instruit segons deu | ho a instituit e los sancts Apostols ho | a ferment e la sancta esglesia ho mana e | pratica
nota: Supradicta sponssalia nullo mo|do concludatur acurato in consulto. off. | Forma matrimoni stilo breui iuxta iuris | formam vrgente aliqua neessitate
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 12542
Location in volume ff. cviv- cixr
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11357
Arxidiòcesi de València. Corpus Cristi modus ministrandi infirmus
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviv] I3Nipit modus quo ministrari de|bet corpus xpi infirmis
text: Primo vi|carius faciat pulsare campanam tribus ictibus (…) [f. cviv] Oratio | U2Jsita quaeso domine habitationem istam & omnes insidias inimici (…) Quo facto: dicat in firmo. Deuot | xpia: lo preciors [sic] cors de iesu christ ve avos | per alegrara la anima vostra: donauli sempre | laors e gracies. R. sit nomen domini benedictum. | Estau atent e hoyreu los set articles dela fe | catholica: pertayents [sic] ala humanitat de iesu | christ. E vos confessareu aquells … [ cixr] … sino po|deu venir al seu sant temple: satisfent vo|stra deuocio: vos sera ministrat en casa vo|stra. Quo dicto: sacerdos sumat vnam de | ostijs consecratis: & faciat eo modo quo in | comunione (…) [expl. f. cix] Dece|tero fiant omnia vt supra
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 12543
Location in volume ff. cxiv-cxviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11358
Arxidiòcesi de València. Modus ungendi infirmus
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiv] J3Nipit sacramentum extreme vnctio|nis:
text: Primo sacerdos cum super pelli=|cio& stola & oleum infirmorum (…) [f. cxii] Qua finita: dicat sacerd. | D2Euot Christia: nostre senyor deu sia ab vos. | Recordau vos de alguns pecats que no | hajau confessat (…) [f. cxiiv] N. pa|tro nostre:e atots los sancts e sanctes de | paradis. Quant vos hoyreu nomenar a=|quells recomanauvos a ells. Quo finito: | legatur letania per sacerdotem … [ cxviiv] … Prope|te sicvt te redimat. Qui viuit et regnat cum | deo patre insecula seculorum. Amen
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 12544
Location in volume f. cxixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11359
Arxidiòcesi de València. Doctrina bene moriendi
Language llatí
Date compilat 14-07-14 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxixv] finito offertorio huius sacramenti | sacerdos diceredebet infirmo.Sequentem doctrinam bene | moriendi
text: D3Euot crestia feu gracies anostre senyor deu omni=|potent \ queus ha donat temps \ e disposicio \ pera | confessar \ cobregrar \ e ara finalment pera rebre | lo sacrament delaextrema vnctio: Perço recordau vos | mentre teniu temps descarregar la vostra consciencia | de epresent per vos sis pora fer o per vostres hereus ma|nant satisfer tots vostres deutes … perque sia feta e complida vostra vl|timavoluntat. Et hoc dicat sacerdos ipsi infirmo inpre|sencia circunstantium \ vt eutentur questiones de volun=|tate electionis sepulture
Note text compost en lletra molt menuda, és part de l’unció als malalts
Number of additional copies of edition 2
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 3213
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number S. XVI/123
External description
Condition exemplar incomplet, alguns folis són facsímils d'un altre exemplar
Binding en pergamí

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3214
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-2/185
External description
Leaf Analysis ff.: I + VI-CXLVI
Collation A-S8
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Binding en pergamí
Previous owners (oldest first) València: Convent de Montesa

Record Status Created 2012-07-20
Updated 2018-03-22