Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5067
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinació sobre alscunes morts, nafres o ferides
Date / Place promulgat Barcelona 1369-07-11
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5046
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Q.III.22 (BITECA manid 1800)
Copied 1385 a quo - 1450 [?]
1426 [?] - 1475 [?] (Beltran)
Location in witness ff. 73-78
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre alscunes morts, nafres o ferides, promulgat 1369-07-11
Incipit & Explicits intitulatio: [ 72] N2os Jnfants en Johan del molt alt senyor Rey primogenit e de sos regnes e terres general gouernador
intr.: Attenents [f. 73v] per part dels consellers e prohomens dela Ciutat de Barchinona a nos esser estat humilment exposat que de pochs dies a ença alscunes morts nafres o ferides e altres mals se son fets … [ 75v-76] … mas solament als crims per aquells comeses ans del posament dela dita Taula e publicacio de guiatge e per tal que alcun o alcuns deço ignorancia allegar no puxen manam publicament esser [f. 76] feta per la Ciutat de Barchinona e per los lochs acostumats la crida saguent
text: [ 76] Ara hoiats queus fa assaber atuyt generalment lo molt alt e magnifich senyor infant en Johan del molt excellent Rey primogenit e de sos regnes e terres general gouernador que com ell ab letre sua haia declarat e ab la present crida. declarar que alcun o alcuns acordats ni acordadors en les armades del Senyor Rey ni daltres Lo guiatge per aquell Senyor o offici als sens atorgat e atorguador en fauor dela dita armada no sestaua ne haia loch a aquell o aquells sino en els crims per aquells aytals acordats. comeses abans que la taula dela armada a açordament [sic] fos posada … [ 76v] … esser a tuyt generalment notificat. Date en bachinona a iiij. dies del mes de Julioll. en lany dela natiuitat de nostre Senyor M. ccc lxviiij. Ja. cancellarius
conf.: N2os infans Johannes Serenissimi dominj Regis Primogenitus … [ 78] … nostro sigillo pendenti iussimus comuniri [?] Date barchinona xj. die Julij anno anatiuitate dominj M.º cccº lxviiijº. Ja cancellarius
Record Status Created 2001-06-18
Updated 2014-12-30