Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5066
Authors Gui de Caulhac
Titles Chirurgia parva
Pràctica o reportori de cirurgia
Cirurgia petita
Date / Place escrit Avignon 1340 ca.
traduït 1505-06-21
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Narcís Solà, cirurgià
References (most recent first) Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 135-36
Cifuentes i Comamala (2000), “Tres notes sobre traduccions quirúrgiques medievals al català. I. Fragments d'un Ms. en català de la Chirurgia de Teodoric reaprofitats en relligadures del cinc-cents. II. Notícia d’una traducció catalana de la Chirurgia d’Henri de Mondeville. III. Una traducció catalana desconeguda de la Chirurgia parva de Gui de Caulhiac”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Subject MEDICINA
TRACTATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5031
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve Medicina HC327/1350 (BITECA manid 2602)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, Carles Amorós, 1508-04-01
Location in witness ff. Ai-C8 ff. 1-24
Title(s) Gui de Caulhac, Pràctica o reportori de cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1505-06-21
Incipit & Explicits rubr.: [ A i] Pratica o reportori vtilissim de Cirurgia fet e ordonat per lo Reverent mestre Guido de Cauliach ensemps ab algunes vtilissimes addicions
prol.: [ A ii] P6Er temor de obliuio e mogut dela necessitat comuna [vol]ent en aquest present libre sumariament e abreuiada formar. e continuar los adiutoris … Enlo segon seran possats los adjutoris de les naffres compostes
tit.: Doctrina primera dels adiutoris deles naffres simples en quant son naffres. Capitol primer
text: [ A iiv] L6Es naffres simples segons intencio de Galien … [ C 7v] … en la celestial patria de paradis e de tots los catolichs cristinas [sic] Amen
glossa: Addicions diffinisio … [ C 8] … ab vn drap de li calent exugar aquelles e es molt singula [sic]
epíleg: A Lahor e gloria de nostre senyor deu ihesu christ e dela gloriosa verge maria mare sua acaba la cirurgia petita del Reverent e meritissim doctor en arts e medicina lo Reverent mestre Guido de Cauliach ensemps ab algunes addicions doctorals e scientiffiques les quals estan per los marges dela dita obra la qual es stada ac … pregant a la qui es via sens errar verge immaculada que ara per tots temps sia la nostra aduocada amen
colofó: [ C 8] A lahor e gloria de nostre senyor deu ihesu christ e dela gloriosa verge maria mare sua senyora nostra. Fonch acabada la present obra en la insigne Ciutat de Barcelona per mestre Johan Rosembach e Carles Amoros a.j. de Abril Any mil.D.viij
Record Status Created 2001-05-25
Updated 2011-03-21