Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5066
Format insp. pers.. ref. sec..
Author Joan Mahiques Climent
Title Inspecció personal
Date / Location 2003:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1225 Ed.: Agrigento: Archivio di Agrigento. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1766 Ed.: Aix-en-Provence: Méjanes, Rés. Q 8. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1767 Ed.: Aix-en-Provence: Méjanes, Rés. P.5397. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1768 Ed.: Aix-en-Provence: Méjanes, Rés. Q. 28. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a Jurats de la ciutat de València, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2006 MS: Avignon: Archives Départementales, Fonds Requin 5 F art. 177. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 [?] - 1460 [?]. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
copid 1140 Ed.: Avignon: Municipale, Inc. 685 pièce 1. València: Lope de la Roca, 1497-10-25. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 2103 Ed.: Avignon: Municipale, Inc. 685 pièce 2. València: Lope de la Roca, 1497-10-14. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1771 Ed.: Avignon: Municipale, 8o 27224. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2094 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, XXV/3/2. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2095 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, XXVI/5/13. València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 2127 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Res. Fol 24 (1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 1454 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 308 (a). 1401? - 1500?. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1144 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1000. 1251 - 1300. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1107 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1504. Joan de Vallo, 1441 - 1460. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1369 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1716. Sant Cugat del Vallès:, 1429-04-05. Giovanni Boccaccio, Decameró (tr. Desconegut), traduït 1429-04-05.
copid 2138 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 8-VII-23. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 2430 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-26. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2538 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon 7-VI-14. Sevilla: Juan Cromberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2695 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6-VI-39. València:, 1546. Confraria de la Mare de Déu del Roser, Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari, escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.).
manid 2304 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-6. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1377 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-II-18. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joannis Gordiole, 1548. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
manid 2092 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-III-9. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona, 1550. Desconegut, Ordinari de Girona, compilat 1550.
manid 2691 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-III-36. Barcelona: Claudi Bornat, 1568. Desconegut, Ordinari o Manual per als curats de la diòcesi de Vic, escrit 1568 ad quem.
manid 2046 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2133 Ed.: Barcelona: Seminari, 264-15 Cas. Barcelona: Claudi Bornat, 1569. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
copid 2135 Ed.: Barcelona: Seminari, 264-15 Ord. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona, 1550. Desconegut, Ordinari de Girona, compilat 1550.
copid 2120 Ed.: Barcelona: Seminari, 94673 Aur. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1644 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-6/3/18/837. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joannis Gordiole, 1548. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
manid 2087 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/12. Barcelona: Carles Amorós, 1524. Johannes Gerson, La passió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1524 ad quem.
copid 1482 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-2882. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2137 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-2961. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, 1547. Desconegut, Ordinari de Vic, escrit 1547 ad quem.
copid 2136 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-3278. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, 1547. Desconegut, Ordinari de Vic, escrit 1547 ad quem.
copid 1982 Ed.: Berlin: Preussische St., Inc. 4962/20. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 2124 Ed.: Berlin: Preussische St., Ht 6151 Rara. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 2041 Ed.: Berlin: Preussische St., Qr950. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2020 MS: Chantilly: Institut de France, 142 | XIX D.14. Perpignan:, 1427-12-12. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 2101 Ed.: Chantilly: Institut de France, IVh/14. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1020 Ed.: Coimbra: Universitaria, R-37-9. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1977 Ed.: Coimbra: Universitaria (Vizconde da Trindade), V.T. 20-8-14. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1978 Ed.: Coimbra: Universitaria, R 64-23. Sevilla: Juan Cromberger, 1535. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2026 Ed.: Edinburgh: National Library of Scotland, G.10.c.8. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1336 Ed.: Edinburgh: National Library of Scotland, G.11.d.9. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1762 Ed.: Edinburgh: National Library of Scotland, G.11.d.10. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1765 Ed.: Edinburgh: National Library of Scotland, G.22.g.1. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1973 Ed.: Genova: Berio, m.r.A/IV/2.12. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1943 Ed.: Genova: Berio, m.r.A/IV/3.12. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1868 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 4o Poet. Hisp. 200. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1955 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 8o Poet. Hisp. 215. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2016 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 2 HISP 538. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1730 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek, 2 H HISP 945. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1997 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek, 8o Hist. Hisp. 533. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1984 Ed.: Lisboa: Nacional, H. G. 2495 V. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1976 Ed.: Lisboa: Nacional, Res. 267 P. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1986 Ed.: Lisboa: Nacional, Res. 274 P. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1394 Ed.: Lisboa: Nacional, Res 459 P. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1985 Ed.: Lisboa: Nacional, Res. 556 V. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1947 Ed.: Lisboa: Nacional, Res. 115 A. Sevilla: Juan Cromberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1830 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/810. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2112 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/1260. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1952 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 2/2274. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2108 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 4/2219. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2116 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 9/3688 (67). Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2113 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 14/1138. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1965 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-32. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1975 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE) (Rodríguez Moñino), RM 62. Sevilla: Juan Cromberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1963 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE) (Rodríguez Moñino), RM 4823. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1964 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE) (Rodríguez Moñino), RM 4927. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1954 Ed.: Madrid: Alba, 13923. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1668 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/11559. 1401 - 1458 ad quem. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
copid 2009 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2008 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/38. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2010 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1251. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2003 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1691. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2006 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2025. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2004 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2520. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2005 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/6468. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2306 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8302. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2007 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12106. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2093 Ed.: Madrid: Palacio, I/C/199. València:, 1532-07-13. Ponç de Menaguerra, Lo Cavaller, escrit 1479-01-19 a quo - 1493-09-16.
copid 1862 Ed.: Manchester: J. Rylands, 12288. Toledo: Juan de Villaquiran, 1517. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2024 Ed.: Manchester: J. Rylands, 19540. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1050 Ed.: Manchester: J. Rylands, JRULM 19254. Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 2025 Ed.: Manchester: J. Rylands, R 109166. Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 2000 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20. Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2126 Ed.: Montpellier: Médiathèque Emile Zola (Médiatheque E. Zola), V9933 (2). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 2070 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10548. 1341 - 1360. Desconegut, Molt fon exaltada aquesta nit de Nadal, escrit 1390 [?] ad quem.
manid 2164 MS: München: Bayerische St., Clm. 10591. 1651 - 1700. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 1648 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 51. 1406. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 2123 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 53. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 1652 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 54. 1401 - 1410. Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295.
manid 1690 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 55. Puig de Randa:, 1401-02-01. Ramon Llull, Llibre dels àngels, escrit 1273 - 1275.
manid 1678 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 56. 1351 - 1400. Ramon Llull, Lògica nova, escrit 1303-05.
manid 1634 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 57. 1401 - 1420. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1729 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 59. 1341 - 1360. Ramon Llull, Proverbis de Ramon, escrit 1296 [?].
manid 1641 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 60. 1301 - 1350. Ramon Llull, Arbre de filosofia desiderat, escrit 1289 - 1290.
manid 1683 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (a). 1391 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 5079 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (b). 1401 - 1420. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5080 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (c). 1401 - 1420.
manid 1731 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 62. 1301 - 1350. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2120 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 63. 1391 - 1410. Desconegut, Ars grammatices dispositiva intellectus ad sciencias latina-tiliter [sic] editas propter quas secundarie et propter Deum primarie legi et addisci debet.
manid 1670 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 64. 1351 - 1400. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1685 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 66. 1351 - 1400. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2119 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 68. 1601 - 1700. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2118 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 69. 1601 - 1700. Ramon Llull, Dictat de Trinitat, escrit 1300-07.
manid 2121 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 71. Roma: Joan Milans, 1711-05-04. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2122 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 72. 1711 - 1800. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
copid 2027 Ed.: München: Bayerische St., 2 Hisp. 66. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1944 Ed.: München: Bayerische St., 2. P.o.hisp.14. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1957 Ed.: München: Bayerische St., P.o.hisp.124 p. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1958 MS: Napoli: Nazionale, I-G-43. per a Andreu d'en Mir, 1411. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2038 MS: Napoli: Nazionale, XI.E.43. 1443 - 1460 ca. Desconegut, Miscel·lània jurídico-administrativa, escrit 1443 ca. - 1460 ca.
copid 1401 Ed.: Napoli: Nazionale, SQ XII.I.31. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1945 Ed.: Napoli: Nazionale, SQ XXX.C.147. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1972 Ed.: Nelahozeves: Roudnice Lobkowicz, II Hd 1. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1951 Ed.: Oviedo: Universidad, A-106. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1521 Ed.: Oviedo: Universidad, A-116. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1515 Ed.: Oviedo: Universidad, A-325. Sevilla: Juan Cromberger, 1535. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1575 Ed.: Oviedo: Universidad, A-358. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2014 Ed.: Oviedo: Universidad, A-359. Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1483 Ed.: Oviedo: Universidad, A-379. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1517 Ed.: Oviedo: Universidad, A-451. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2018 Ed.: Oviedo: Universidad, R-331-12. Barcelona: Jaume de Vingles, 1535 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2019 Ed.: Oviedo: Universidad, R-331-13. Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2012 Ed.: Oviedo: Universidad, R-440. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2013 Ed.: Oviedo: Universidad, R-443. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2011 Ed.: Oviedo: Universidad, R-617. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1264 Ed.: Oviedo: Universidad. València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
manid 1630 MS: Oxford: Bodleiana, Ashmole 1483. 1501 - 1600. Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo.
manid 1193 MS: Oxford: Bodleiana, Can. ital 147. 1301 - 1350. Desconegut, Llibre de Sidrac el filòsof (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 2228 MS: Oxford: Bodleiana, Bodleian Or. 9. 1476 - 1500. Anònim jueu, Oracions hebrees amb traducció catalana, escrit 1500 ad quem.
manid 1182 MS: Oxford: Bodleiana, Canon. liturg. 251. 1351 - 1400. Desconegut, Llibre d'hores (Rúbriques), escrit 1400 - 1500.
manid 2131 MS: Oxford: Bodleiana, Lyell 98. 1401 - 1500. Anònim jueu, Al tehal·lel passà qui primer donà, escrit 1301 - 1450.
manid 1214 MS: Oxford: Bodleiana, Span. c. 13. 1391 - 1400. Confraria dels clergues, Ordinacions, escrit 1240 - 1400.
copid 1836 Ed.: Oxford: Bodleiana, fol. Δ 219. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2017 Ed.: Oxford: Bodleiana, 4o C 11 Jur. Seld. Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1873 Ed.: Oxford: Bodleiana, A A 16 Art. Seld. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2023 Ed.: Oxford: Bodleiana, Antiq. d.S.1558.1. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1092 Ed.: Oxford: Bodleiana, Auct. 3 Q 4.23. València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
copid 1067 Ed.: Oxford: Bodleiana, Auct. 5Q inf. 2.24. València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
copid 2022 Ed.: Oxford: Bodleiana, Mason L 50*. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1974 Ed.: Oxford: Bodleiana, Vet. B1 f.23. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2021 Ed.: Oxford: Bodleiana, Vet. G1 c.5. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2020 Ed.: Oxford: Bodleiana, Vet. G1 c.9. Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 2668 MS: Palermo: Comunale, 2Qq C 41. 1723 a quo. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 2128 Ed.: Paris: Mazarine (Tastu), 58907 (3). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1507-03-20. Valescus de Taranta, Tractat de l'epidèmia e de pestilència (tr. Joan Vilar), traduït 1475 a quo.
manid 2743 MS: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol.OA.16. 1521 - 1600. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem.
copid 2030 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. ac. D-662. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 2100 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. H. 969. València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 2098 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol. LK7-7869. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 1630 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol. OA.16. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2099 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol. Td 73252. Perpignan: Johannes Rosenbach, 1503. Pietro d' Argellata, Cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1503 ad quem.
copid 2097 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P-X-430. Perpignan: Johannes Rosenbach, 1502. Desconegut, Vocabulari Català-Alamany, Alamany-Català, escrit 1490 - 1500.
copid 1687 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Td79.1. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
manid 1085 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 62. 1401 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1040 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 124. Barcelona:, 1481 - 1500. Jaume II, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 1542 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 205. Miquel C[…]?, 1400-03-18. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1069 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 215. Catalunya:, 1471 - 1480. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 1313 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 297. 1451 [?] - 1470 [?]. Theodoricus… Manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500.
manid 1124 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305. 1461 - 1500. Bernat Metge, Lo somni, escrit 1399-03-01.
manid 2168 MS: Paris: Nationale-Richelieu, fr. 14973. 1401 - 1500. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
manid 2056 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 1472. 1391 - 1400. Desconegut, Instruccions als legats sobre l'elecció del Papa (Gran Cisma).
copid 2002 Ed.: Paris: Sorbonne, HMe 31 (fol.). València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1970 Ed.: Paris: Sorbonne, Rra 223 12v. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2001 Ed.: Paris: Sorbonne, Rra 951 (12o). Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1969 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, δ 53814 FA. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1968 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, Y 8o 1911 Inv. 3798 Rés. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1988 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1989 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1987 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 3). Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1131 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 4). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-14. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
copid 1990 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 5). Barcelona: Pere Posa, 1504. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1991 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièces 6-7). Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1992 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2652 Ed.: Perpignan: Archives Municipales, AA.7. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 1796 Ed.: Perpignan: Médiathèque, Rés. 94. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2115 Ed.: Perpignan: Médiathèque, Rés. 434. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 1798 Ed.: Perpignan: Médiathèque, Rés. 486. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1061 Ed.: Porto: Municipal, Inc. 86. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 2105 Ed.: Roma: Nazionale, 7.6.L.17. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2106 Ed.: Roma: Nazionale, 7.6.L.17. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2121 Ed.: Roma: Nazionale, 14.25.R.8. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1983 Ed.: Rouen: Municipale, Mt. T 240. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 2015 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (268) (1). València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1476 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (268) (2). València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 1789 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (576). València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 2029 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (730). Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1784 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (2070). València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2028 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (771). Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1785 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (896). Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1790 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (898). Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1791 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (1125). Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1788 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (1136). Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1787 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (1429). Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1786 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (1563). Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1484 Ed.: Santiago de Compostela: Xeral, 14599. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2667 MS: Saragossa: Universitaria, 275. 1751 [?] - 1850 [?]. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 2109 Ed.: Saragossa: Universitaria, An. 7. 3a. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2110 Ed.: Saragossa: Universitaria, D-48-21. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a Jurats de la ciutat de València, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2111 Ed.: Saragossa: Universitaria, H-9-70. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1066 MS: Torino: Nazionale Universitaria, G.II.34. Italia:, 1391 - 1400. Desconegut, [E]·n non de Dieu commenzeray, escrit 1290 [?] - 1350 [?].
manid 2697 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Protocol Notarial Jaume Gimeno, 816. València:, 1484. Desconegut, Lucidari, escrit 1400 - 1500.
manid 1329 MS: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6519-18-8. València[?]:, 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner de vides de sants (València), compilat 1400 - 1500.
manid 1999 MS: València: Universitària, 160. València:, 1742-07-18. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1326 MS: València: Universitària, 728. 1482 a quo - 1500 [?]. Col·lectiu, Cançoner de Mayans, compilat 1474 ad quem.
manid 1896 MS: València: Universitària, Bh CF/4 (3). València: Nicholas Spindeler, 1499-07-24. Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Homília sobre el Salm Miserere mei Deus, escrit 1499 a quo.
manid 2874 MS: València: Universitària, Bh CF/4 (3) [fragment manuscrit]. 1499 a quo. Desconegut, […]tant Elizabet, escrit.
manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
copid 1113 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (2). València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jacobo de Vila, 1493-01-11. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
manid 2688 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (8). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1512 [?]. Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo.
manid 2560 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (10). València: Joan Jofré, 1502-08-02. Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit.
manid 1574 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (17). València: Lambert Palmart, 1490-04-15. Jeroni Fuster, Homilia sobre el salm De profundis, escrit 1490 ad quem.
manid 1292 Ed.: València: Universitària, Bh CF/5. València: Nicholas Spindeler, 1494-07-25. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
copid 1877 Ed.: València: Universitària, R-2/124. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2104 Ed.: Versailles: Municipale (Fons A), In 8o E 960 c. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1783 Ed.: Versailles: Municipale (Morel Fatio), G 225. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1770 Ed.: Versailles: Municipale, Ms. 78. València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 2129 Ed.: Vilanova i la Geltrú: Biblioteca-Museu Balaguer, 1 “B” XVI-A/74. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2114 Ed.: Wien: Österr. Nationalbibliothek, 13975-C. Alt Mag. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1959 Ed.: Wolfenbüttel: Herzog-August, A: 77.5 Jur. 2o. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1971 Ed.: Zürich: Staatsbibliothek, Z XXV 1235. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
Record Status Created 2003-03-03
Updated 2011-03-29