Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5066
Format insp. pers.. ref. sec..
Author Joan Mahiques Climent
Title Inspecció personal
Date / Location 2003:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1225 Ed.: Agrigento: Archivio di Agrigento. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1766 Ed.: Aix-en-Provence: Méjanes, Rés. Q 8. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1767 Ed.: Aix-en-Provence: Méjanes, Rés. P.5397. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1768 Ed.: Aix-en-Provence: Méjanes, Rés. Q. 28. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2006 MS: Avignon: Archives Départementales, Fonds Requin 5 F art. 177. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 [?] - 1460 [?]. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
copid 1140 Ed.: Avignon: Municipale, Inc. 685 pièce 1. València: Lope de la Roca, 1497-10-25. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 2103 Ed.: Avignon: Municipale, Inc. 685 pièce 2. València: Lope de la Roca, 1497-10-14. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1771 Ed.: Avignon: Municipale, 8o 27224. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2094 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, XXV/3/2. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2095 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, XXVI/5/13. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 2127 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric, Res. Fol 24 (1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 1454 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 308 (a). 1401? - 1500?. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1144 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1000. 1251 - 1300. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1107 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1504. Joan de Vallo, 1441 - 1460. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 1369 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1716. Sant Cugat del Vallès:, 1429-04-05. Giovanni Boccaccio, Decameró (tr. Desconegut), traduït 1429-04-05.
copid 2138 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 8-VII-23. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 2430 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 10-VI-26. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2538 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon 7-VI-14. Sevilla: Juan Cronberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2695 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 6-VI-39. València:, 1546. Confraria de la Mare de Déu del Roser, Butlla o confraria del saltiri apelat Rosari, escrit 1400 - 1535 ad quem (ed.).
manid 2304 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-6. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1377 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 10-II-18. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joannis Gordiole, 1548. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
manid 2092 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 10-III-9. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona, 1550. Desconegut, Ordinari de Girona, compilat 1550.
manid 2691 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 10-III-36. Barcelona: Claudi Bornat, 1568. Desconegut, Ordinari o Manual per als curats de la diòcesi de Vic, escrit 1568 ad quem.
manid 2046 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 72-12º. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2133 Ed.: Barcelona: Seminari, 264-15 Cas. Barcelona: Claudi Bornat, 1569. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
copid 2135 Ed.: Barcelona: Seminari, 264-15 Ord. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona, 1550. Desconegut, Ordinari de Girona, compilat 1550.
copid 2120 Ed.: Barcelona: Seminari, 94673 Aur. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1644 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-6/3/18/837. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joannis Gordiole, 1548. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
manid 2087 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/2/12. Barcelona: Carles Amorós, 1524. Johannes Gerson, La passió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1524 ad quem.
copid 1482 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-2882. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2137 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-2961. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, 1547. Desconegut, Ordinari de Vic, escrit 1547 ad quem.
copid 2136 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), CM-3278. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, 1547. Desconegut, Ordinari de Vic, escrit 1547 ad quem.
copid 1982 Ed.: Berlin: Preussische St., Inc. 4962/20. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 2124 Ed.: Berlin: Preussische St., Ht 6151 Rara. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 2041 Ed.: Berlin: Preussische St., Qr950. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2020 MS: Chantilly: Institut de France, 142 | XIX D.14. Perpignan:, 1427-12-12. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 2101 Ed.: Chantilly: Institut de France, IVh/14. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1020 Ed.: Coimbra: Universitaria, R-37-9. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1977 Ed.: Coimbra: Universitaria (Vizconde da Trindade), V.T. 20-8-14. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1978 Ed.: Coimbra: Universitaria, R 64-23. Sevilla: Juan Cronberger, 1535. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2026 Ed.: Edinburgh: National Library of Scotland, G.10.c.8. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1336 Ed.: Edinburgh: National Library of Scotland, G.11.d.9. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1762 Ed.: Edinburgh: National Library of Scotland, G.11.d.10. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1765 Ed.: Edinburgh: National Library of Scotland, G.22.g.1. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1973 Ed.: Genova: Berio, m.r.A/IV/2.12. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1943 Ed.: Genova: Berio, m.r.A/IV/3.12. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1868 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 4o Poet. Hisp. 200. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1955 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 8o Poet. Hisp. 215. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2016 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 2 HISP 538. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1730 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek, 2 H HISP 945. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1997 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek, 8o Hist. Hisp. 533. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1984 Ed.: Lisboa: Nacional, H. G. 2495 V. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1976 Ed.: Lisboa: Nacional, Res. 267 P. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1986 Ed.: Lisboa: Nacional, Res. 274 P. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1394 Ed.: Lisboa: Nacional, Res 459 P. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1985 Ed.: Lisboa: Nacional, Res. 556 V. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1947 Ed.: Lisboa: Nacional, Res. 115 A. Sevilla: Juan Cronberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1830 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/810. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2112 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 1/1260. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1952 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (San Román), 2/2274. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2108 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 4/2219. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2116 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 9/3688 (67). Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2113 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), 14/1138. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1965 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE), R-32. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1975 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE) (Rodríguez Moñino), RM 62. Sevilla: Juan Cronberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1963 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE) (Rodríguez Moñino), RM 4823. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1964 Ed.: Madrid: Academia Española (RAE) (Rodríguez Moñino), RM 4927. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1954 Ed.: Madrid: Alba, 13923. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1668 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/11559. 1401 - 1458 ad quem. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
copid 2009 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2008 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/38. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2010 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1251. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2003 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1691. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2006 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2025. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2004 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2520. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2005 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/6468. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2306 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8302. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2007 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12106. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2093 Ed.: Madrid: Palacio, I/C/199. València:, 1532-07-13. Ponç de Menaguerra, Lo Cavaller, escrit 1479-01-19 a quo - 1493-09-16.
copid 1862 Ed.: Manchester: J. Rylands, 12288. Toledo: Juan de Villaquiran, 1517. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2024 Ed.: Manchester: J. Rylands, 19540. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1050 Ed.: Manchester: J. Rylands, JRULM 19254. Barcelona: Johannes Luschner, per a Franc Ferber, 1498-10-22. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 2025 Ed.: Manchester: J. Rylands, R 109166. Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 2000 Ed.: Milano: Ambrosiana, S.N.V.X.20. Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2126 Ed.: Montpellier: Municipale (Médiatheque E. Zola), V9933 (2). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 2070 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10548. 1341 - 1360. Desconegut, Molt fon exaltada aquesta nit de Nadal, escrit 1390 [?] ad quem.
manid 2164 MS: München: Bayerische St., Clm. 10591. 1651 - 1700. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 1648 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 51. 1406. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 2123 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 53. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 1652 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 54. 1401 - 1410. Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295.
manid 1690 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 55. Puig de Randa:, 1401-02-01. Ramon Llull, Llibre dels àngels, escrit 1273 - 1275.
manid 1678 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 56. 1351 - 1400. Ramon Llull, Lògica nova, escrit 1303-05.
manid 1634 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 57. 1401 - 1420. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1729 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 59. 1341 - 1360. Ramon Llull, Proverbis de Ramon, escrit 1296 [?].
manid 1641 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 60. 1301 - 1350. Ramon Llull, Arbre de filosofia desiderat, escrit 1289 - 1290.
manid 1683 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (a). 1391 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 5079 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (b). 1401 - 1420. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5080 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (c). 1401 - 1420.
manid 1731 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 62. 1301 - 1350. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2120 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 63. 1391 - 1410. Desconegut, Ars grammatices dispositiva intellectus ad sciencias latina-tiliter [sic] editas propter quas secundarie et propter Deum primarie legi et addisci debet.
manid 1670 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 64. 1351 - 1400. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1685 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 66. 1351 - 1400. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2119 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 68. 1601 - 1700. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2118 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 69. 1601 - 1700. Ramon Llull, Dictat de Trinitat, escrit 1300-07.
manid 2121 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 71. Roma: Joan Milans, 1711-05-04. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2122 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 72. 1711 - 1800. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
copid 2027 Ed.: München: Bayerische St., 2 Hisp. 66. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1944 Ed.: München: Bayerische St., 2. P.o.hisp.14. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1957 Ed.: München: Bayerische St., P.o.hisp.124 p. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1958 MS: Napoli: Nazionale, I-G-43. per a Andreu d'en Mir, 1411. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2038 MS: Napoli: Nazionale, XI.E.43. 1443 - 1460 ca. Desconegut, Miscel·lània jurídico-administrativa, escrit 1443 ca. - 1460 ca.
copid 1401 Ed.: Napoli: Nazionale, SQ XII.I.31. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1945 Ed.: Napoli: Nazionale, SQ XXX.C.147. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1972 Ed.: Nelahozeves: Roudnice Lobkowicz, II Hd 1. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1951 Ed.: Oviedo: Universidad, A-106. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1521 Ed.: Oviedo: Universidad, A-116. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1515 Ed.: Oviedo: Universidad, A-325. Sevilla: Juan Cronberger, 1535. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1575 Ed.: Oviedo: Universidad, A-358. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2014 Ed.: Oviedo: Universidad, A-359. Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1483 Ed.: Oviedo: Universidad, A-379. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1517 Ed.: Oviedo: Universidad, A-451. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2018 Ed.: Oviedo: Universidad, R-331-12. Barcelona: Jaume de Vingles, 1535 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2019 Ed.: Oviedo: Universidad, R-331-13. Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2012 Ed.: Oviedo: Universidad, R-440. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2013 Ed.: Oviedo: Universidad, R-443. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2011 Ed.: Oviedo: Universidad, R-617. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1264 Ed.: Oviedo: Universidad. València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
manid 1630 MS: Oxford: Bodleiana, Ashmole 1483. 1501 - 1600. Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo.
manid 1193 MS: Oxford: Bodleiana, Can. ital 147. 1301 - 1350. Desconegut, Llibre de Sidrac el filòsof (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 2228 MS: Oxford: Bodleiana, Bodleian Or. 9. 1476 - 1500. Anònim jueu, Oracions hebrees amb traducció catalana, escrit 1500 ad quem.
manid 1182 MS: Oxford: Bodleiana, Canon. liturg. 251. 1351 - 1400. Desconegut, Llibre d'hores (Rúbriques), escrit 1400 - 1500.
manid 2131 MS: Oxford: Bodleiana, Lyell 98. 1401 - 1500. Anònim jueu, Al tehal·lel passà qui primer donà, escrit 1301 - 1450.
manid 1214 MS: Oxford: Bodleiana, Span. c. 13. 1391 - 1400. Confraria dels clergues, Ordinacions, escrit 1240 - 1400.
copid 1836 Ed.: Oxford: Bodleiana, fol. Δ 219. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2017 Ed.: Oxford: Bodleiana, 4o C 11 Jur. Seld. Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1873 Ed.: Oxford: Bodleiana, A A 16 Art. Seld. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2023 Ed.: Oxford: Bodleiana, Antiq. d.S.1558.1. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1092 Ed.: Oxford: Bodleiana, Auct. 3 Q 4.23. València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
copid 1067 Ed.: Oxford: Bodleiana, Auct. 5Q inf. 2.24. València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
copid 2022 Ed.: Oxford: Bodleiana, Mason L 50*. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1974 Ed.: Oxford: Bodleiana, Vet. B1 f.23. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2021 Ed.: Oxford: Bodleiana, Vet. G1 c.5. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2020 Ed.: Oxford: Bodleiana, Vet. G1 c.9. Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 2668 MS: Palermo: Comunale, 2Qq C 41. 1723 a quo. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 2128 Ed.: Paris: Mazarine (Tastu), 58907 (3). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1507-03-20. Valescus de Taranta, Tractat de l'epidèmia e de pestilència (tr. Joan Vilar), traduït 1475 a quo.
manid 2743 MS: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol.OA.16. 1521 - 1600. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Vetlant el lit suy'n un penser casut, escrit 1387 ad quem.
copid 2030 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. ac. D-662. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 2100 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. H. 969. València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 2098 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol. LK7-7869. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 1630 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol. OA.16. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2099 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Fol. Td 73252. Perpignan: Johannes Rosenbach, 1503. Pietro d' Argellata, Cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1503 ad quem.
copid 2097 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P-X-430. Perpignan: Johannes Rosenbach, 1502. Desconegut, Vocabulari Català-Alamany, Alamany-Català, escrit 1490 - 1500.
copid 1687 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. Td79.1. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
manid 1085 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 62. 1401 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1040 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 124. Barcelona:, 1481 - 1500. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 1542 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 205. Miquel C[…]?, 1400-03-18. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1069 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 215. Catalunya:, 1471 - 1480. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 1313 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 297. 1451 [?] - 1470 [?]. Theodoricus… Manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500.
manid 1124 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305. 1461 - 1500. Bernat Metge, Lo somni, escrit 1399-03-01.
manid 2168 MS: Paris: Nationale-Richelieu, fr. 14973. 1401 - 1500. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
manid 2056 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 1472. 1391 - 1400. Desconegut, Instruccions als legats sobre l'elecció del Papa (Gran Cisma).
copid 2002 Ed.: Paris: Sorbonne, HMe 31 (fol.). València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1970 Ed.: Paris: Sorbonne, Rra 223 12v. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2001 Ed.: Paris: Sorbonne, Rra 951 (12o). Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1969 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, δ 53814 FA. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1968 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, Y 8o 1911 Inv. 3798 Rés. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1988 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1989 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 2). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1987 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 3). Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1131 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 4). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-14. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
copid 1990 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 5). Barcelona: Pere Posa, 1504. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1991 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièces 6-7). Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1992 Ed.: Paris: Ste. Geneviève, OE XV 648 Rés. (pièce 8). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2652 Ed.: Perpignan: Archives Municipales, AA.7. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 1796 Ed.: Perpignan: Médiathèque, Rés. 94. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2115 Ed.: Perpignan: Médiathèque, Rés. 434. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 1798 Ed.: Perpignan: Médiathèque, Rés. 486. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1061 Ed.: Porto: Municipal, Inc. 86. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 2105 Ed.: Roma: Nazionale, 7.6.L.17. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2106 Ed.: Roma: Nazionale, 7.6.L.17. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2121 Ed.: Roma: Nazionale, 14.25.R.8. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1983 Ed.: Rouen: Municipale, Mt. T 240. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 2015 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (268) (1). València: Joan Jofré, 1511-09-17. Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem.
copid 1476 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (268) (2). València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
copid 1789 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (576). València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 2029 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (730). Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1784 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (2070). València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2028 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (771). Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1785 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (896). Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1790 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (898). Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1791 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (1125). Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1788 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (1136). Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1787 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (1429). Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1786 Ed.: Santander: Menéndez y Pelayo, (1563). Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1484 Ed.: Santiago de Compostela: Xeral, 14599. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2667 MS: Saragossa: Universitaria, 275. 1751 [?] - 1850 [?]. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 2109 Ed.: Saragossa: Universitaria, An. 7. 3a. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2110 Ed.: Saragossa: Universitaria, D-48-21. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2111 Ed.: Saragossa: Universitaria, H-9-70. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1066 MS: Torino: Nazionale Universitaria, G.II.34. Italia:, 1391 - 1400. Desconegut, [E]·n non de Dieu commenzeray, escrit 1290 [?] - 1350 [?].
manid 2697 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Protocol Notarial Jaume Gimeno, 816. València:, 1484. Desconegut, Lucidari, escrit 1400 - 1500.
manid 1329 MS: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), 6519-18-8. València[?]:, 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner de vides de sants (València), compilat 1400 - 1500.
manid 1999 MS: València: Universitària, 160. València:, 1742-07-18. Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
manid 1177 MS: València: Universitària, 216. València:, 1441 - 1460. Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1326 MS: València: Universitària, 728. 1482 a quo - 1500 [?]. Col·lectiu, Cançoner de Mayans, compilat 1474 ad quem.
manid 1896 MS: València: Universitària, Bh CF/4 (3). València: Nicholas Spindeler, 1499-07-24. Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Homília sobre el Salm Miserere mei Deus, escrit 1499 a quo.
manid 2874 MS: València: Universitària, Bh CF/4 (3) [fragment manuscrit]. 1499 a quo. Desconegut, […]tant Elizabet, escrit.
manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
copid 1113 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (2). València: Pedro Hagenbach, et al., per a Jacobo de Vila, 1493-01-11. Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem.
manid 2688 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (8). Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1512 [?]. Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo.
manid 2560 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (10). València: Joan Jofré, 1502-08-02. Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit.
manid 1574 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (17). València: Lambert Palmart, 1490-04-15. Jeroni Fuster, Homilia sobre el salm De profundis, escrit 1490 ad quem.
manid 1292 Ed.: València: Universitària, Bh CF/5. València: Nicholas Spindeler, 1494-07-25. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
copid 1877 Ed.: València: Universitària, R-2/124. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2104 Ed.: Versailles: Municipale (Fons A), In 8o E 960 c. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1783 Ed.: Versailles: Municipale (Morel Fatio), G 225. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1770 Ed.: Versailles: Municipale, Ms. 78. València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 2129 Ed.: Vilanova i la Geltrú: Biblioteca-Museu Balaguer, 1 “B” XVI-A/74. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2114 Ed.: Wien: Österr. Nationalbibliothek, 13975-C. Alt Mag. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1959 Ed.: Wolfenbüttel: Herzog-August, A: 77.5 Jur. 2o. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1971 Ed.: Zürich: Staatsbibliothek, Z XXV 1235. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
Record Status Created 2003-03-03
Updated 2011-03-29