Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5066
City and Library Palermo Biblioteca Comunale
Collection: Call number 2 Qq E 117
Title of volume Aci comença lo libre dela menescalia Compost per lo Noble mossen manuel diez ( f. 5v)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-112 + I (fol. mod.)
ff.: I + 5 s/n + i-cxv + I (fol. ant.)
Collation 118 216 36/8 4-616 710 87/2
Page Layout 1 columnes (tot el volum)
36 línies (f. 2)
Size relligadura 310 × 230 x 45 mm (pla anterior)
pàgina 292 × 220 mm (f. 2)
caixa 190 × 128 mm (f. 2)
Hand bastarda probablement d'inicis del s. XV (a tot el volum)
Watermark balança dins d'un cercle (a tot el volum) (semblant a Briquet 2445, doc. a Vicenza, 1441)
Pictorial elements Calderons alternen en vermell i blau (a tot el volum)
Caplletres: bipartides, alternen en blau i vermell amb decoració filigranada en color de contrast en vermell i negre, que s'esten pel marge interior (al f. 1, de 8 up)
Caplletres: alternen en blau i vermell amb decoració en color de contrast vermell i negre, que s'esten pel marge interior (de 3 up, a tot el volum)
Rúbriques en vermell (a tot el volum)
Il·lustracions espais en blanc destinats a les il·lustracions comunes en aquesta obra, que no s'arribaren a fer, llevat d'una silueta d'un cavall a punta de carbó, inacabada, al primer foli
Other features Justificació: a punta de plom que pràcticament no ha deixat rastre i dóna la sensació que sigui una punta seca. Ha estat traçada per les dues cares del foli
Pautat: esquema bàsic per a una columna, representat per l'esquema 13 de Derolez
Perforacions: rodones, com fetes amb un punxo, visibles als marges, prop dels talls
Signatures: numeració dels quaderns amb lletres al primer foli de cadascun, que només es conserva al tercer i del sisè al vuitè (c, f, g, h respectivament) situades al costat de la foliació en xifres romanes
Reclams: verticals ascendents, a la dreta de la pauta exterior (s)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Condition Errors a la foliació: repeteix foli iij. Exemplar incomplet, manquen els folis vj, 33-34 i salta el xxx. El primer quadern hauria de ser de 18 folis, i inclouria el primer foli en blanc, i la taula. Manca el cinquè bifoli, que deuria contenir el final de la taula i el text de l'antic foli vi. La reconstrucció del quadern es fa difícil perquè els folis del quadern han estat enganxats amb cola, però ha estat possible a través de l'examen de les filigranes del paper
Binding antiga, en pell sobre fusta, d'estil mudéjar, amb gravats en sec. La part del llom es va reforçar amb una altra pell, avui dia feta malbé. Queda la marca d'haver dut tanques, però avui dia no hi ha restes
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 194
Catalogat a: Boglino (1884-1900), I manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo. Indicati secondo le varie materie dal sac. Luigi Boglino 3:18
Catalogat a: Schedario manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo (Date?)
Note Va pertànyer a algú amb coneixements de grec, car hi ha anotacions en aquesta llengua al f. 112v; no hi ha altres comentaris ni anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12274
Location in volume ff. 2-5v s/n + i-lxxxxiiijv (fol. ant.)
ff. 2-97v (fol. mod., que seguim)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2827
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat dels cavalls
Language català
Date escrit 1430 - 1460 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2v] Taula del seguent libre dela menescalia Compost per lo Noble mossen Manuel diez
índex: Prolech del libre en cartes .j. Com deu esser engendrat cauall en cartes .j. … [ 4v] … De punyalada que donen al cauall quel atoue en cartes .Lxxxvij.
rubr.: [ 5v] Aci comença lo libre dela menescalia Compost per lo Noble mossen Manuel diez
prol.: [ 6] E8 nom sia de la sancta trinjtat quj es pare e fill e sant sperit tot vn deu. Com sia molt neccessarja cosa a tot Caualler e gentil hom e hom destat los quals han a ferles conquestes e les deffencions de llurs terres lo Cauall … [ 6v] … Lo Quinze deles naffres dels caualls e les mules. Lo setze com deu esser ferrat lo cauall
tit.: Com deu esser engendrat Cauall
text: Lo cauall deu esser engendrat de guara ho stallo. [f. 7 mod.] Que sia bo e de bon pel e que no haia malalties naturals en les cames … [ 97v] … Empero la asta haia hun palm E apren metreu lay en lo mascle endret
Note la darrera rúbrica és ”Del cauall que meneia la coha e no la porta be ans la torç de que nesta molt leig” i l'explicit correspon a ”La cura”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12521
Location in volume ff. cj-cxv (fol. ant.)
ff. 98-112 (fol. mod., que seguim)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1896
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat de les mules
Language català
Date escrit 1430 ca. - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 98] Prolech del seguent llibre
prol.: N3Ecessarj es que parlem deles mules. E aço per tal cor [sic] los Cauallers vells quj en llur jouent han seguit lo mester deles armes lurs persones ne romanen castades axj per los grans trebals com per les naffres que rebudes hauran … Lo nue com deu esser ferrada. Lo dehe la conexença si es filla de somera o de egua
tit.: De la belea que mula deu hauer
text: P5Rimerament la bella mula deu esser tal quj haia chich cap e sech e los vulls ben a ffora E deu esser bocada de blanch qujn pel se vulla que haia E les orelles petites e dretes … [ 112] … Si han les vngles molt forts souent vntau lj les corones ab conna [sic] de carn salada
colofó: Deo Gracias
Record Status Created 2012-04-26
Updated 2015-05-31