Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5065
Authors Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia (H. Sharrer)
Titles De chirurgia
Tractat de cirurgia
Date / Place traduït 1311 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
Revisor: Bernat de Berriac, metge (1270 ca. - 1348)
References (most recent first) Teodoric Borgognoni et al. (2011), Cirurgia. Traducció catalana medieval de Guillem Corretger
Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 130
Cifuentes i Comamala (2000), “Tres notes sobre traduccions quirúrgiques medievals al català. I. Fragments d'un Ms. en català de la Chirurgia de Teodoric reaprofitats en relligadures del cinc-cents. II. Notícia d’una traducció catalana de la Chirurgia d’Henri de Mondeville. III. Una traducció catalana desconeguda de la Chirurgia parva de Gui de Caulhiac”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Note Cifuentes senyala l'existència de dues traduccions de l'obra, molt properes en el temps
Subject MEDICINA
TRACTATS
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 3302
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, Ms. B-109 (f) (BITECA manid 2448)
Copied 1301 - 1400 (Cifuentes)
Location in witness ff. 1ra-3vb
Title(s) Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia, Tractat de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1ra] […] a carn sanauj […] daquel […] ament edenajament … [ 1vb] … e la mesura en lo escalfament njn lo refredament tor la nafra cor sera
text: [ 2ra] […] la materia de la carn … [ 2vb] … E car io he dit que la medjcjna de me eser freda o calda axi con coue
text: [ 3ra] […] … [ 3vb] … dels membres omes lo cors per so con moltes de uegades
Condition fragments
Note els rectos dels tres folis són molt deteriorats, en especial el del tercer, que va passar temps enganxat en una relligadura verda. Hem transcrit els incipits dels tres fragments a partir de les primeres paraules seguides llegibles directament (sense el recurs a làmpares especials)
ID no. of Witness 2 cnum 2051
City, library, collection & call number Graz: Universitätsbibliothek Graz, Ms. 342 (BITECA manid 2133)
Copied Ciutat de Mallorca: 1310
Ciutat de Mallorca: 1311-01-02 (McVaugh)
Location in witness ff. 1-181
Title(s) Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia, Tractat de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] En nom de deu tot poderos. Aci comensa lo primer libre de Tederich compilat per frare Tederich de lorde dels predicadors. Comensa lo prolech [?]
prol.: A8l honrat pare e amich molt car e noble baro. Nandreu per la gracia de deu bisbe de valencia. ffrare tederich. daquela matexa pasciencia dela esgleya dels barons … E donchs questes son les rubriques dels capitols del primer libre de thederich
text: En nom de deu tot poderos. Aci comentz lo primer libre de tederich … [ 181] … Aquest libre fo fenit en Maylorcha en lany de MCCCX esmenat per maestre Bn., metge del senyor de Malorquas
colofó: Asi fina lo libre de sirorgia qui es dit Tederich en lo qual son compostz set libres. Lo primer es de nafres en general. Lo segon de nafra de cap. Lo ters de trencadura de ossos. Lo quart de fistoles. Lo quint de apostemes. Lo sise de scrofules. Lo sete de confinment de medicines
Condition incomplet
References Karl (1929), “Theodoric der Katalane und seine Chirurgie. Eine philologisch-medizingeschichtliche Studie nach Handschriften und Wiegendrucken”, Zeitschrift für Romanische Philologie 256, 262-5 i 269-70 , n. (reprodueix un full en facsímil, edita el pròleg -amb errades- i la recepta per fer arsènic sublimat, inclosa dins el tractat)
ID no. of Witness 3 cnum 5029
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, Armari IX, fragment núm. 6 (BITECA manid 2600)
Copied 1391 - 1400
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia, Tractat de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1ra] […]xa de drap astreta [de cascuna part co]mensa a estrenyer … [ 1vb] … cor en los membres en los quals son caldes apostemes deu hom enplaustrar de medicines caldes e umides. E a[so no…]
Condition fragment
References Cifuentes i Comamala (2000), “Tres notes sobre traduccions quirúrgiques medievals al català. I. Fragments d'un Ms. en català de la Chirurgia de Teodoric reaprofitats en relligadures del cinc-cents. II. Notícia d’una traducció catalana de la Chirurgia d’Henri de Mondeville. III. Una traducció catalana desconeguda de la Chirurgia parva de Gui de Caulhiac”, Arxiu de Textos Catalans Antics 573-75 , n. B1
ID no. of Witness 4 cnum 5030
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, Armari XV, fragment núm. 1261 (BITECA manid 2601)
Copied 1391 - 1400
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia, Tractat de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1ra] ne decorera primerament al loch de la farida lo sia sobrepozat … [ 1vb] … e sarahi feta pasio qui es dita aparisme
Condition fragment
References Cifuentes i Comamala (2000), “Tres notes sobre traduccions quirúrgiques medievals al català. I. Fragments d'un Ms. en català de la Chirurgia de Teodoric reaprofitats en relligadures del cinc-cents. II. Notícia d’una traducció catalana de la Chirurgia d’Henri de Mondeville. III. Una traducció catalana desconeguda de la Chirurgia parva de Gui de Caulhiac”, Arxiu de Textos Catalans Antics 580-82 , n. B4
Record Status Created 2001-03-27
Updated 2004-01-11