Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5063
Authors Pere de Torroella
Titles Resposta a una letra que li fa Francesc Ferrer
Date / Place escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Carta
Associated Persons Corresponsal: Francesc Ferrer, poeta
References (most recent first) Editat a: Torroella et al. (2011), Obra completa 2:225-242
Editat a: Torroella et al. (2004), Obra completa 281-89
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:66-68
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 5023
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 218-220v
Title(s) Pere de Torroella, Resposta a una letra que li fa Francesc Ferrer, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 218] Resposta de pere torroella a huna letra que li ffa ffransech ffarrer demanant lj que es grat
text: Pasat e fins asi sens respondre a uostra letra fransesch ffarrer no per que la mia voluntat defugis … [ 220v] … qujtj ab los remeys ten e es[…]
Condition incomplet
Note després del f. 220, on acabava l'epístola de Pere Torroella. Per altra banda, als ff. 221-223 es copien poemes en castellà: 1) “Cancion” “Quando acabara tristura”; 2) “Otra” “No puedo apartar me”; 3) “Feta per Johan de Masdouelles” “Sin causa me days tal pena”; 4) “Estas dos coplas fizo un gentil hombre de casa del senyor Almirante por la fija de miser Falcon” “Ante vuestra senyoria” i 5) “Cansion” “Dizen que faguo follia”
ID no. of Witness 2 cnum 7599
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 206v-210v
Title(s) Pere de Torroella, Resposta a una letra que li fa Francesc Ferrer, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 206v] […] es grat
text: P3assat he fins açi sens respondre a uostre letre fransesch ferrer no per que la mja volentat defugis ala comunjcacio deles vostres coses Mas los meus sentiments en amor transportats … [ 210v] … deu esser mes amada raho consent que pus conuenjble juy que negu de quants amen entre les suas oppinjons lo meu sentiment se demostre
Record Status Created 2001-03-24
Updated 2012-06-11